Pošta Slovenije pred prazniki s povečanim prometom

Pošta Slovenije zaradi povečanega prometa uporabnikom poštnih storitev tudi letošnji december priporoča pravočasno oddajo voščil. Čeprav so pisemske pošiljke v precejšnjem upadanju, je v dneh pred božično-novoletnimi prazniki še vedno zaznati povečan promet, saj voščila Slovenci še vedno radi pošiljajo s tradicionalno pošto, so zapisali.

Poštni operaterji razvitih evropskih držav se z upadom števila pisemskih pošiljk srečujejo že nekaj let. Tako je promet na področju pisemskih pošiljk med leti 2007 in 2012 upadel za dobrih 15 odstotkov. Kljub razvoju informacijskih tehnologij pa je v segmentu pisanja voščil še vedno zakoreninjeno njihovo pošiljanje s tradicionalno pošto. To je razvidno tudi iz povečanega obsega prometa v predprazničnem času tako iz naslova prenosa naslovljenih navadnih pisemskih pošiljk kot tudi povečanega obsega prodaje voščilnic na poštah.

Lani je bilo v notranjem poštnem prometu prenesenih skoraj 306 milijonov navadnih naslovljenih pisemskih pošiljk, v mednarodnem prometu pa dobrih 14 milijonov pošiljk.

V lanskem decembru je bilo v notranjem prometu prenesenih skoraj 27 milijonov navadnih naslovljenih pisemskih pošiljk, kar je za 1,5 milijona več kot znaša povprečje v ostalih mesecih. Večina božično-novoletnih voščilnic, ki jih Pošta Slovenije odpravi v tujino, je namenjenih na Hrvaško, v Nemčijo, Avstrijo, Italijo, ZDA in Srbijo.

Pošta Slovenije v predprazničnem času k pisanju spodbuja tudi najmlajše, zato je tudi letos zaživela "Božičkova pošta". Otroci lahko

Božičku do 20. decembra 2013 na naslov: Božiček, Za pravljičnimi vrati Poštarja Pavlija 7, 2000 Maribor V večjih nakupovalnih središčih pa bo Pošta Slovenije letos prisotna tudi s stojnicami, na katerih bo mogoče oddati pošiljke.