ODZIV OBČINE NA OČITKE GIBANJA PRETRESI: "Želimo si, da ima vsako naselje svoje predstavnike in večji vpliv"

Slovenija

Pred dnevi smo poročali o očitkih gibanja Pretresi zoper občino Hrpelje-Kozina in tamkajšnjo županjo Sašo Likavec Svetelšek. Na občini navedbe gibanja Pretresi zanikajo, pojasnjujejo pa, da predlog sprememb ni namenjen zmanjševanju vpliva sedanjih krajevnih skupnosti, temveč si želijo večje formalne vpetosti naselij. Navedbe o "ukinjanju demokratičnih volitev" zavračajo.

Gibanje Pretresi

Spomnimo, v gibanju Pretresi so kritični do namere občine o spremembi in dopolnitvi Statuta občine, ki po njihovih navedbah predvideva ukinitev volitev v krajevne skupnosti. Namesto tega bi uvedli krajevne svete, namero občine pa so v gibanju označili za "politizacijo na krajevni ravni, saj bo lokalna oblast imenovala sebi lojalne in poslušne predstavnike krajevnih svetov".

Vodja gibanja Vasja Ivančič je med drugim dejal, da gre v tem primeru za "grob poseg v demokracijo in pravice občank in občanov, da na neposrednih volitvah izvolijo svoje predstavnike v svete krajevne skupnosti". Županji je očital tudi, da je s takšnim predlogom "padla na izpitu demokracije, pri čemer se vrača v hegemonijo, kateri smo že davno pomahali v slovo".

Na občini očitke zavračajo

Kot so nam pojasnili na občini, "predlog sprememb statuta ni namenjen zmanjševanju vpliva sedanjih krajevnih skupnosti, ravno nasprotno".

"Namen sprememb je predvsem v tem, da se odstranijo ovire pri kandidiranju posameznikov v krajevne svete (marsikdo se namreč na volitve ni podal zaradi togosti postopka kandidiranja) in povečevanje vpliva naselij v občini. Vsako od naselij bo namreč imelo po predlogu sprememb in dopolnitev svoje predstavnike v krajevnem svetu. Krajevni sveti bi lahko delovali tudi v prihodnje, vendar si želimo večje formalne vpetosti naselij." Zatrjujejo, da prav zaradi tega navedba o ukinjanju demokratičnih volitev ne zdrži.

"Želimo si, da ima vsako naselje svoje predstavnike in večji vpliv"

Kot so ponovno poudarili na občini, je cilj te spremembe "vzpostavitev predstavnikov po naseljih in s tem povečanje vpliva posamičnih naselij tudi statutarno, dejansko pa se povzema v statut že dosedanja praksa sodelovanja s posamičnimi naselji. To pomeni, da se v bistvu vzpostavlja kar 39 krajevnih svetov (za razliko od sedanjih 16 svetov krajevnih skupnosti). Obenem bo postopek evidentiranja kandidatov manj tog, strog in obličen, zaradi česar bi moralo biti kandidatov več, ne manj".

"Neposredne volitve v krajevne skupnosti po predlogu sprememb in dopolnitev statuta res niso predvidene, a to ne pomeni, da krajani ne bodo sami izbrali svojih predstavnikov. Izključno ti bodo izbirali svoje kandidate in predstavnike," so še dodali.

Saša Likavec Svetelšek

"Zadnje besede nima župan, ampak krajani"

Kot so nam pojasnili, se postopek evidentiranja kandidatov prične 60 dni pred dnem glasovanja na lokalnih volitvah, in sicer z objavo poziva na spletni strani občine in po posameznih naseljih na krajevno običajen način. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVVI) zbira predloge. V kolikor prejme toliko predlogov, kolikor je predvidenih članov sveta, oblikuje predlog in ga predloži v potrditev občinskemu svetu. V kolikor je predlogov več, kot je predvidenih članov krajevnega sveta, pa se izbor treh kandidatov opravi na zboru krajanov dotičnega naselja. V tem istem členu je tudi izrecno zapisano, da so predlogi za KMVVI in občinski svet, zavezujoči.

Občino Hrpelje-Kozina smo prosili tudi za komentar na očitke gibanja Pretresi, da poteze občine "ni mogoče razumeti drugače, kot razširjanje politične oblasti na mikro raven (naselja, zaselke, vasi), s čimer se krepi politična moč vladajoče stranke na krajevni ravni". Na občini ponovno poudarjajo, da je njihov cilj, da ima vsako naselje svoje predstavnike in posledično vpliv, postopek evidentiranja kandidatov in njihov izbor pa s tem poenostavljajo. Zatrjujejo tudi, da so s to spremembo krajani majhnih naselij, ki v svetih krajevnih skupnosti trenutno nimajo predstavnikov, zadovoljni. "Predlagani postopek je jasen, zadnje besede nima župan, ampak krajani," so še dodali.

Na občini odgovarjajo, da navedba gibanja Pretresi, da nekatere krajevne skupnosti težko pridobijo kandidate za volitve v svete krajevnih skupnosti, drži, a da to ni edini razlog za predloge sprememb.

"Zlasti v majhnih naseljih dodatno oviro pri kandidiranju predstavljajo tudi določila Zakona o lokalnih volitvah, recimo, da predsedniku, članu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v četrtem odstavku tega člena, preneha funkcija v volilnem odboru, pristojna volilna komisija ga razreši in imenuje nadomestnega predsednika oziroma člana volilnega odbora ali njunega namestnika. Kandidat za nadomestnega predsednika volilnega odbora oziroma člana ali njunega namestnika mora priložiti pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in pisno izjavo o tem, da ni v sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v četrtem odstavku tega člena. Na sorodstvena razmerja kandidatov občina ne more vplivati," navajajo.

V gibanju županji med drugim očitajo tudi neupoštevanje predlogov in pobud krajevnih skupnosti, "kar naj bi pripeljalo do degradacije krajevnih skupnosti, kar bi dejansko lahko pripeljalo do tega, da kandidatov za svete krajevnih skupnosti ne bi bilo dovolj".

Na občini trdijo, da se vsi projekti, ki jih predlagajo krajevne skupnosti in so vključeni v proračun, tudi izvajajo. "Prejeti predlogi, ki so skladni z Zakonom o javnih financah in sodijo v okvir nalog občine in njenih ožjih delov, se upoštevajo. Obenem se izvaja tudi participativni proračun, ki omogoča izvajanje projektov po krajevnih skupnostih, o katerem občani sami odločajo. Občina Hrpelje-Kozina je odprta za prav vse pobude, vse preučimo, nato pa ob upoštevanju prostorskih, finančnih in drugih pravno-formalnih okvirjev presodimo možnost izvedbe," zaključujejo.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija