Obvestila o nepremičninskem davku na poti

Geodetska uprava RS (Gurs) bo danes pošti posredovala prvi paket obvestil z izračunanim davkom na nepremičnine. Del lastnikov bo tako obvestila prejel ta teden, preostali pa v naslednjem tednu. Z obvestili želi Gurs lastnike seznaniti s podatki v registru nepremičnin, da jih lahko, če ne ustrezajo dejanskemu stanju, uredijo.

Na obvestilih bodo med drugim podatki o lastniku, posplošeni tržni vrednosti in izračunanem davku na nepremičnine, kot so bili v registru navedeni na 31. januar. Gurs lastnike poziva, naj pregledajo podatke in jih, če niso pravilni, uredijo.

Nekatere podatke lahko lastniki uredijo sami, nekatere uredijo na Gursu, nekatere pa je treba urediti pri drugih organih. Napotki za spremembo podatkov so objavljeni na spletni strani Gursa.

Začano zadržanje izdaje odločb

O zakonu sicer odloča ustavno sodišče, ki je do svoje končne odločitve zadržalo izdajo odločb za ta davek, nemoteno pa lahko tečejo naprej drugi postopki. Začasno zadržanje izdaje odločb ne spreminja dejstva, da morajo lastniki podatke urediti, pravijo na Gursu, saj se podatki v registru uporabljajo tudi v druge namene.

Pravilnost podatkov bo pomembna tudi pri morebitnem uveljavljanju posebnih okoliščin, ki niso zajete v modelu in pomembno vplivajo na tržno vrednost nepremičnine.

Množično vrednotenje nepremičnin

Uveljavljanje posebnih okoliščin bo omogočila novela zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki pa je še v vladni obravnavi, tako da končne rešitve še niso znane. Po doslej objavljenem predlogu bodo morali lastniki upravičenost spremembe dokazovati z mnenjem cenilca.

Prav tako še niso znane podrobnosti glede upoštevanja znižanja vrednosti nepremičnin zaradi naravnih nesreč, kakršna je nedavna vremenska ujma in ki znižajo tržno vrednost velikega števila nepremičnin. Predvidoma bo Gurs zmanjšanje vrednosti opravil po uradni dolžnosti.

Deli novico: