Občina Izola objavila javni razpis za štipendije

Izola

Občina Izola je objavila javni razpis štipendij za študijsko leto 2013/2014.

Kot so sporočili iz izolske občine, so upravičenci do sofinanciranja stroškov izobraževanja redni in izredni študenti, ki se izobražujejo doma ali v tujini po dodiplomskih študijskih programih vključno od drugega letnika dalje ali podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo z naslednjo strokovno izobrazbo: magister inženir računalništva in informacijske tehnologije, diplomirani inženir računalništva in informacijske tehnologije, diplomirani inženir tekstilno konfekcijske tehnologije, diplomant marketinga, inženir elektrotehnike in inženir strojništva.

Okvirna višina sredstev za  študijsko leto 2013/2014 znaša 3.505  evrov. Višina mesečne štipendije pa znaša: 130 evrov za študente, ki študirajo na območju občin Izola, Koper in Piran; 170 evrov za študente, ki študirajo v Republiki Sloveniji izven območja občin Izola, Koper in Piran ter 420 evrov za študente, ki študirajo v tujini.

Besedilo javnega razpisa in obrazec vloge za dodelitev štipendije sta vlagateljem na voljo na spletni strani Občine Izola.

Vlogo z dokazili lahko kandidati vložijo po pošti kot priporočeno pošiljko do vključno 14. oktobra 2013 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola ali osebno v glavni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, do vključno 14. oktobra 2013 do 12. ure.