Novogoriška občina odložila plačilo sodne poravnave družbi SGP Gorica

Goriška

Mestna občina Nova Gorica bi morala danes poravnati svoje obveznosti na podlagi sodne poravnave, sklenjene občino in družbo SGP ter ostalimi podpisnicami. A izpolnitev obveznosti ni bila mogoča, ker so bile štiri družbe, podpisnice sodne poravnave, izbrisane iz sodnega registra, zato nakazila ni bilo mogoče izvršiti, so sporočili iz občine.

V sredo je novogoriška občina prejela z vrhovnega državnega tožilstva v vednost tudi predlog za odlog izvršitve sodne poravnave, ki ga je omenjeno tožilstvo poslalo izvršilnemu oddelku okrajnega sodišča v Novi Gorici. "Vsa ravnanja mestne občine so bila izvršena v dobri veri in prepričanju v zakonitost postopka," je v odzivu povedal novogoriški župan Matej Arčon.

"Po sklenitvi sodne poravnave smo storili vse potrebno za izpolnitev naših obveznosti in zagotovili potrebna finančna sredstva. Če obstaja kakršenkoli dvom glede zakonitosti te poravnave, pozdravljam pobudo, da se zadevo ponovno preveri. Obžalujem pa, da se vrhovno državno tožilstvo v reševanje problematike, ki se je pred očmi javnosti odvijala kar dve desetletji, ni vključilo že prej, ampak je čakalo do zadnjega dne pred izvršitvijo sodne poravnave, ko smo zadevo pripeljali do sporazumne rešitve, ki omogoča deblokado in razvoj mesta," je še dejal Arčon.

Na novogoriški občini so se zato odločili, da denarna sredstva za plačilo obveznosti iz sodne poravnave nakažejo na račun okrožnega sodišča Nova Gorica kot sodni depozit, do dokončnosti odločitve vrhovnega sodišča o zahtevi za varstvo zakonitosti zoper to sodno poravnavo.

Predmet poravnave med novogoriško občino in SGP Gorica so nepremičnine v osrednjem delu mesta Nova Gorica in delno v Solkanu, na katerih bi občina pridobila lastninsko pravico in dosegla izbris stavbne pravice, ki je vpisana v zemljiški knjigi za obdobje 99 let na družbo SGP Gorica. Poravnava bo novogoriško občino stala 2,950 milijona evrov, s tem pa bo pridobila lastništvo nad 166.700 kvadratnimi metri javnih površin.

Občina je s sklenitvijo poravnave pridobila tudi lastninsko pravico na omrežjih gospodarske javne infrastrukture (vodovodnih in kanalizacijskih instalacijah, omrežjih javne razsvetljave z vsemi kabli in vgrajenimi napravami ter na vseh napravah omrežij plinovoda, vročevoda, toplovoda, toplotnih postaj in podpostaj) ter potrebne služnosti za izrabo infrastrukture.

S sklenitvijo poravnave bi se dogovorno zaključilo kar 20 odprtih sodnih postopkov, katerih izid je negotov in časovno odmaknjen, med katerimi jih 18 poteka pred novogoriškim okrožnim sodiščem, po eden pa pred ljubljanskim sodiščem in evropskim sodiščem za človekove pravice. Mediacijski postopek je trajal pet mesecev, s podpisom poravnave z SGP Gorica pa bi občina "odblokirala" možnosti zidave v mestu.

Deli novico: