NOVELA ZAKONA RTVS: O čem bomo pravzaprav glasovali?

Slovenija

V kampanjo pred referendumom o noveli zakona o RTVS se je vključilo 27 organizatorjev. Zagovorniki novele so prepričani, da bodo z novo ureditvijo umaknili politiko iz odločanja na RTVS, da bo ta neodvisna in avtonomna. Nasprotniki pa v noveli vidijo prikrito politizacijo oz. političen prevzem RTVS, kritični so tudi do postopka sprejema novele.

Objavljamo stališča do referendumskega vprašanja 19 organizatorjev, ki so se odzvali pozivu k njihovi predstavitvi. Navedeni so glede na tip organizatorja in po vrstnem redu, kot ga je objavila Državna volilna komisija.

POLITIČNA STRANKA

Gibanje Svoboda - ZA
Novela zakona o RTVS namesto zdajšnjega programskega in nadzornega sveta uvaja en nadzorni organ - svet s 17 člani. Pri njihovem imenovanju bodo imeli ključno vlogo civilna družba ter zaposleni na RTVS, in ne več državni zbor oziroma politika. Ta ne bo imenovala niti enega člana več. Naš cilj je, da politiko umaknemo iz odločanja na RTVS in tako novinarski stroki omogočimo, da ohrani neodvisnost od katerekoli politike. Javna RTVS bo le kot neodvisna in avtonomna lahko uresničevala svoj osnovni namen četrte veje oblasti in služila interesom javnosti, ne pa interesom katerekoli politične stranke.

Levica - ZA
Nikdar več si ne želimo, da bi strankarski kadri ugrabili upravljanje in vodenje javnega medija. Radiotelevizija Slovenija mora imeti za izpolnjevanje osnovnega poslanstva - obveščanja in informiranja javnosti o zadevah, ki so interes te javnosti - popolno vsebinsko, uredniško, novinarsko in finančno avtonomijo. RTVS ne bo več v rokah politike, imela bo demokratičen svet RTVS, njeno delovanje pa bo strogo nadziralo računsko sodišče. Skrajni čas je, da politika javni medij prepusti njegovemu poslanstvu.

SDS - PROTI
Vladni zakon o RTVS pomeni popolno politizacijo javne RTVS. Če bi takšen zakon sprejeli na primer na Madžarskem ali na Poljskem, bi Evropska komisija takoj uvedla sankcije zaradi kršenja temeljnih pravic in kratenja svobode govora. Smo proti temu, da se predstavnike poslušalcev in gledalcev v organu upravljanja po novem zakonu zamenja predvsem s predstavniki nekaterih provladnih "nevladnih" organizacij. Smo proti političnemu prevzemu javne RTVS, ki bo omogočila izključno levo politično propagando.

Socialni demokrati (SD) - ZA
V SD podpiramo spremembo zakona o RTVS, saj si želimo neodvisno RTVS. Zakon bo zagotovil kritično RTVS, ki bo lahko opravljala svoje poslanstvo javnega servisa za prebivalke in prebivalce Slovenije tako, da bo neodvisna od politike in kapitalskih interesov. Zakon bo omogočil razvoj profesionalnega novinarstva na RTVS, saj si ne želimo, da RTVS postane Nova24TV, propagandno orodje ene izmed političnih strank, ki ni niti neodvisna niti profesionalna medijska hiša.

Slovenska ljudska stranka (SLS) - PROTI
V SLS v zakonu o RTVS pogrešamo večjo predvidljivost in močneje določen temelj odgovornosti. Z novelo se odvzema možnost demokratičnega korektiva, saj se upravljanje prenaša na organizacije, za katere ni jasno, kako so bile izbrane ter po kakšnih postopkih bodo programske svetnike izbirale. Ostaja odprto tudi vprašanje nadzora nad financami, saj se ukinja pristojni nadzorni odbor zavoda. Lahko govorimo o prikriti politizaciji, ki bi jo plačevali vsi. Zaradi pomanjkljive transparentnosti zakona ne podpiramo.

Nova socialdemokracija - PROTI
V stranki Nova socialdemokracija smo kritični do novega zakona o RTVS in pozivamo volivce, da glasujejo proti. Zakon ne odpravlja možnosti politizacije javnega medija. Ta bo sedaj samo bolj prikrita. Izbor predstavnikov civilne družbe je tudi pomanjkljiv. Kje so predstavniki upokojencev in predstavniki nas, gledalcev in poslušalcev? Takšen zakon se ne sme sprejemati po hitrih oz. skrajšanih postopkih. Priče smo analogiji iz leta 2010, z enakim ciljem; še več: z eno potezo zamenjati programski svet in sočasno vse vodilne kadre v RTVS.

PRAVNA OSEBA

Združenje Gibanje za otroke in družine - PROTI
Smo proti noveli zakona o RTVS. Če bi bile spremembe zakona o RTVS uveljavljene, bi to privedlo do povišanja naročnin, še več reklam in še večje politizacije RTVS. Zato je nujno glasovati proti.

Društvo Davkoplačevalci se ne damo (DPSND) - PROTI
Gre za nasilen poskus zamenjave programskega in nadzornega sveta ter vodstva RTVS in poskus dokončne likvidacije pluralnosti javnega medija, ki se je z novim vodstvom in programskim svetom sicer boječe, a vendarle nepovratno, začel odpirati novim vsebinam in ljudem, saj zdaj ni več spiska prepovedanih tem in prepovedanih nastopajočih. Novi zakon v imenu navidezne 'nove depolitizacije' uvaja repolitizacijo javnega medija in enoumje po principu vladnega trobila, v novi svet zakona delegira ljudi po vladnem izboru. Za povrhu pa je bil sprejet po nujnem postopku.

Zbor za republiko - Inštitut za analize in dialog - PROTI
Oblast spreminja zakon, da bi lahko zamenjala vodstvo RTVS. Gre za očitno zlorabo zakonodaje. Zakon jemlje nadzor nad javnim medijem parlamentu - to je iz rok predstavnikov vsega ljudstva - in ga daje v roke izbranim nevladnim organizacijam. S tem ne zmanjšuje, ampak s pomočjo njih poglablja politizacijo RTVS in samih organizacij. Oblast hoče njej naklonjeno vodstvo RTVS, kar je skregano z demokratičnimi načeli, po katerih naj bi bili mediji kritični do oblasti.

Zavod raziskovalni inštitut 8. marec - ZA
Smo za novi zakon o RTVS, ki politiki v celoti jemlje pristojnost imenovanja organov upravljanja RTVS. Politično prevzemanje, ki ga spremljamo, uničuje javno RTVS, spreminjajo jo v orodje politike. Prve žrtve tega nedopustnega poseganja so bile delavke in delavci, katerih edini zločin je bil, da so profesionalno in z integriteto opravljali svoje delo. 38 jih je dobilo opomin pred izgubo službe, ker so izrazili solidarnost s sodelavci. Z glasom za novelo zaščitimo drug drugega, delavce in delavke, javno RTVS in našo skupnost pred drsenjem v avtoritarizem.

Društvo novinarjev Slovenije - ZA
DNS se v kampanjo za potrditev zakona vključuje v koaliciji, združeni pod geslom RTV je ZAme, RTV je ZAte, RTV je ZAkon, ker potrebujemo javni medij, ki državljanom posreduje verodostojne informacije in spoštuje novinarske standarde; ker zakon izloča politične stranke in vlado iz imenovanja organov upravljanja RTVS; ker omogoča ugotavljanje odgovornosti in zamenjavo članov sveta, ki ne delujejo v interesu RTVS ali javnosti; ker bo RTVS tako dobila kompetentno in kredibilno vodstvo; ker novinarji že več kot šest mesecev stavkajo.

PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja - ZA
PIC vstopa v referendumsko kampanjo glede zakona o RTVS, ker menimo, da nujno potrebujemo spremembe, ki jih zakon prinaša, in smo zato za uveljavitev tega zakona. RTVS mora kot največji medij skrbeti za kritični nadzor nad vsakokratno oblastjo in njenimi odločitvami. Vodenje, nadzor in upravljanje RTVS mora biti depolitizirano. S tem namenom je treba moč politike vzeti iz programskega in nadzornega sveta. Nesprejemljivo je, da ima politika možnost vplivati tako na program RTVS kakor tudi na kadrovanje znotraj RTVS in na sam nadzor nad delom.

Mirovni inštitut - ZA
Podpiramo zakonske rešitve, ki so usmerjene v preprečevanje političnega vpliva na organe upravljanja in vodenja, na imenovanje in delovanje urednikov in novinarjev ter na programske vsebine. Smo za, ker danes bolj kot kadarkoli potrebujemo neodvisen in verodostojen javni medij, ki je prostor odprte in pluralne javne razprave ter ustvarjanja vrhunskih kulturnih in umetniških vsebin. RTVS naj bo gradnik skupnosti, odgovoren javnosti, nikoli podrejen katerikoli politični ali interesni skupini.

Združenje novinarjev in publicistov - PROTI
Noveli zakona o RTVS nasprotujemo, kjer je njen izključni namen želja vlade Roberta Goloba po predčasni menjavi vodstva RTVS. Z njeno uveljavitvijo bo namreč predčasno prenehal mandat programskemu svetu in direktorjem, nova formula sestave sveta RTVS pa bo vladi omogočila, da na čelo RTVS imenuje sebi lojalne ljudi. O noveli in sprejetih rešitvah ni bilo nobene javne razprave, nastala je znotraj stranke Gibanje Svoboda, izključno po njenih željah, kar je ob sprejemanju tako pomembnega zakona nesprejemljivo.

Združenje v Gibanju Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS) - PROTI
Gibanje OPS je za svobodno, strokovno in moderno RTVS, česar pa novi zakon o RTVS ne bo zagotovil, zato smo proti. S tem pa ne podpiramo stališč SDS, ki je referendum dosegla, kajti to, kar želi, je poskus podrejanja RTVS za še eno janšistično trobilo, ki jih ima že tako dovolj, enako kot kučanistična stran, ki obvladuje tudi večji del novinarjev na RTVS. Čas je, da se RTVS osvobodi, ker svobodna ni bila še nikoli, in da se vsi zavemo, da brez svobodnih novinarjev ni svobodnih ljudi.

FIZIČNA OSEBA

Dominik Štrakl - PROTI
Ne gre za depolitizacijo, ampak za popolno politizacijo javnega medija, ki bi moral delovati v javnem interesu ter slediti pluralizaciji in neodvisnosti. Proti sem, ker gre za zlorabo nujnega postopka v DZ, ki je onemogočil širšo javno razpravo, ker bo uveljavitvi zakona sledil dvig rtv-prispevka, ker bodo javno RTVS obvladovale selektivno izbrane (provladne) interesne skupine, izključuje pa se predstavnike gledalcev in poslušalcev, ker se ukinja nadzor poslovanja in porabe sredstev iz obveznega rtv-prispevka, ker takšna javna medijska hiša ni ne pluralna in ne neodvisna. Pluralnost medijskega prostora pa je pogoj za svobodno demokratično družbo.

Peter Gregorčič - PROTI
Novela zakona je bila sprejeta z zlorabo nujnega postopka, ki je plačnike rtv-prispevka izločil iz javne razprave. Edini namen novele je menjava organov upravljanja RTVS, kar niža demokratične standarde. Uveljavitev zakona bo nevaren precedens in usmeritev vsakokratni novi oblasti, kako naj ob prevzemu oblasti zamenja organe upravljanja s sebi lojalnimi, na primer z novo novelo, ki bo arbitrarno izbrano civilno družbo v svetu zamenjala z drugimi (tudi arbitrarno izbranimi) organizacijami.

Andrej Grah Whatmough** - PROTI
Iz sprejema novele je bila v celoti izločena javnost, v novem organu - svetu - pa tudi ne bo več niti enega predstavnika gledalcev in poslušalcev. Čeprav bi morali biti organi upravljanja in nadzora javne in avtonomne Radiotelevizije Slovenija zaščiteni pred posegi politike, bo vsem takoj prenehal mandat. Ta doslej še ne videna neustavna in brutalna politična podreditev bo destabilizirala javni medij in ogrozila izvajanje poslanstva, Slovenijo pa pomaknila bližje nedemokratičnim sistemom.

Janez Juhant - PROTI
Novela ne prinaša izboljšanja stanja, ampak gre za prevlado aktualne politike nad RTVS. Gledalci in poslušalci RTVS niso imeli nobene možnosti povedati svojega stališča, čeprav bi jih zakonodajalec kot plačnike prispevka moral upoštevati. Novela ne spoštuje zakonodaje glede javnih zavodov, ki nimajo kolektivnega vodstva, kot je predvideno. To vodstvo je izbrano arbitrarno, upošteva se le del civilne družbe, ki je naklonjen sedanji vladajoči koaliciji, kar le še povečuje politizacijo RTVS in ukinja njeno nepristranskost, ki naj bi bila značilnost poročanja in sploh delovanja nacionalnega medija. Novela tudi ne zagotavlja rešitve ključnega finančnega problema medijske hiše.

*Organizatorji kampanje Lista Franca Kanglerja - Nova ljudska stranka Slovenije (NLS), Zavod za kulturo raznolikosti Open, Sindikat taksistov pri Sindikatu delavcev prometa in zvez, Ekološka zadruga, Aljoša Harlamov, Rajko Fajt, Aleksander Kotnik in Tom Zalaznik svojih stališč do postavljenega roka niso posredovali.

**Ministrstvo za pravosodje je ocenilo, da obstaja podlaga za obstoj okoliščin možnega nasprotja interesov pri vključitvi generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha v referendumsko kampanjo o RTVS. Na ministrstvu za javno upravo pa, da mora RTVS spoštovati načelo nevtralnega odnosa javnih oblasti do referendumske kampanje, zato kot javni zavod ne sme sodelovati kot organizator v referendumski kampanji. Temu načelu pa je težko zadostiti tudi v primeru vstopa Graha Whatmougha v kampanjo kot fizične osebe, so ocenili.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija