Minister o prenovi prostorske in gradbene zakonodaje

Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel bo danes v Ljubljani predstavil koncept prenove zakonodaje na področju urejanja prostora in graditve objektov. Med drugim je s povezavo podatkovnih baz in digitalizacijo predvidena poenostavitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj.

Vlada je minuli teden potrdila izhodišča normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov, katerih namen je večja preglednost in učinkovitost na področju prostorskega načrtovanja, gradbenih dovoljenj, zemljiške politike.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in prostor Bojan Babič je v ponedeljek na seji področnega odbora DZ povedal, da so v načrtu spremembe krovne zakonodaje s področja gradbeništva in urejanja prostora ter tudi sektorskih zakonov s področja varovanja voda, okolja, kmetijstva, kulturne dediščine.

Vsi podatki na enem mestu

Po njegovih besedah je med drugim predvidena vzpostavitev sistema ene vstopne točke, kjer bi vlagatelji dobili bistvene informacije o določenem prostoru, kjer želijo postaviti objekt. Na enem mestu naj bi tako bili na voljo podatki iz različnih virov - npr. opredelitve sprejetih prostorskih aktov, morebitne omejitve z vidika okolja ali kulturne dediščine -, s čimer bi vlagatelj dobil informacijo o tem, pod kakšnimi pogoji lahko gradi in kako lahko te pogoje izpolni.

Legalizacija nekaterih gradenj

Med napovedanimi novostmi na tem področju je tudi legalizacija neproblematičnih nedovoljenih gradenj. Sprva je z novelo zakona o graditvi objektov, ki je v vladnem postopku, predvidena ustavitev postopkov izvršbe inšpekcijskih odločb za rušenje za eno leto, v vmesnem času pa naj bi uveljavili zakon o legalizaciji nedovoljenih gradenj.