Manj prejemkov za vojake na prostovoljnem služenju

Vlada je danes potrdila spremembo uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, s čimer za 35 odstotkov zmanjšuje denarne prejemke vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka. Zmanjšanje je posledica prilagajanja finančnemu načrtu ministrstva za obrambo. S tem bo lahko letos vojaški rok prostovoljno služilo do 100 kandidatov.

V Sloveniji je po prenehanju izvajanja obveznega služenja vojaškega roka skladno z možnostmi in potrebami Slovenske vojske omogočeno služenje vojaškega roka nabornikom na podlagi prostovoljne odločitve, pri tem pa skladno z zakonodajo vlada določa višino prejemkov, povračil, pogoje za izredno odsotnost in način uresničevanja drugih pravic vojakov med prostovoljnim služenjem vojaškega roka, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Vojaki prostovoljci so doslej med prostovoljnim služenjem vojaškega roka prejemali denarne prejemke v višini, določeni od osnove v višini 100 odstotkov minimalne plače v Sloveniji. Glede na novelo uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka pa so prejemki po novem določeni od osnove v višini 65 odstotkov minimalne plače.

Privarčevali za dodatnih 100 kandidatov

Denarni prejemki se na ta način prilagajajo zmanjšanemu finančnemu načrtu ministrstva za obrambo za leto 2014. S sprejemom predlaganega znižanja bo letos omogočeno prostovoljno služenje vojaškega roka do 100 kandidatom.

Kandidati, ki uspešno opravijo prostovoljno služenje vojaškega roka, so pomemben segment pri zaposlovanju kandidatov v Slovenski vojski in pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, so ob tem še zapisali v vladnem uradu za komuniciranje.