KREPITEV MEDNARODNEGA SODELOVANJA ZRS KOPER: Sodelovali bodo tudi z Egiptom

Koper

Znanstveno-raziskovalno središče Koper je pred dnevi sodelovanje sklenilo s priznano Univerzo Heliopolis v Egiptu.

Heliopolis University for Sustainable Development s sedežem v Kairu je sicer relativno mlada univerza, ki je na pobudo prof. dr. Ibrahima Abouleisha nastala šele leta 2012. Vendar je v tem kratkem času pridobila velik ugled in postala zelo pomembna. Danes univerzo obiskuje že 17.500 študentov, število pa se bo, kot vse kaže, še povečevalo in tako naj bi že v kratkem dosegli številko 22 do 23 tisoč študentov.

V sklopu Univerze Heliopolis deluje pet fakultet in več raziskovalnih inštitutov, njihova poglavitna področja raziskovanja pa so sorodna področjem, s katerimi se ukvarja tudi ZRS Koper. Zato bosta obe inštituciji s skupnim sodelovanjem razvijali konkretne projekte na področjih, kot so sredozemsko kmetijstvo s poudarkom na ojkarstvu, večkulturnost in večjezičnost, medreligijski in medkulturni dialog, kineziologija, zdravstvene vede in fizioterapija, trajnostni razvoj, hrana in prehrana, družboslovne in humansitične vede ter okoljske študije. Sodelovanje bo potekalo prek skupnih prijav na projekte, z izmenjavami raziskovalcev in z vključevanjem v njihove študijske programe.

Kot pravi direktor ZRS Koper prof. dr. Rado Pišot, bo prvo sodelovanje steklo že letos poleti, saj se bo nekaj profesorjev univerze Helipolis udeležilo poletne šole v Piranu.