IZREDNA SKUPŠČINA PETROLA: Delničarji pričakujejo razjasnitev odhoda Berločnikove uprave

Slovenija

Delničarji družbe Petrol se bodo danes v Ljubljani zbrali na izredni skupščini, na kateri pričakujejo podrobnejša pojasnila o sporazumnem odhodu uprave Tomaža Berločnika. Odločali bodo tudi o uvedbi posebne revizije, ki bi pregledala posle te uprave v minulih petih letih.

Skupščino je zahteval Slovenski državni holding (SDH), potem ko nadzorni svet Petrola sprva ni podrobneje pojasnil razlogov za sklenitev sporazuma o predčasnem prenehanju mandata Berločniku (na fotografiji zgoraj) ter članoma uprave Rokom Vodnikom in Igorjem Stebernakom.

Nadzorniki sporazumov o odhodu pa kljub temu da je nekdanja uprava dala soglasje za razkritje, niso objavili, ker da javnost brez hkratne razjasnitve okoliščin ne bi bila celovito obveščena, poleg tega bi razkritje po mnenju nadzornikov pomenilo kršitev sporazumov, saj so označeni kot poslovna skrivnost.

Nato so naknadno objavili, da nekdanja uprava nadzornikom nikoli ni predložila verodostojnih gradiv o svojih predlogih, potrditev teh predlogov pa da bi pomenila bistveno odstopanje od strategije. Gradiva so po navedbah nadzornikov vsebovala večstomilijonske napake pri izračunih denarnih tokov in višine potrebne zadolžitve za financiranje investicij. "Bistveno odstopanje od strategije se je nanašalo tako na višino (večkratnik) in dinamiko potrebnih prihodnjih investicij ter na višino (večkratnik) in vrsto potrebnih virov financiranja za izvedbo teh investicij," so pojasnili.

Nadzorni svet je ob sklenitvi sporazuma vodila Nada Drobne Popović, ki je zdaj začasno predsednica uprave Petrola. Pričakovati je, da bo svojo plat zgodbe danes predstavila tudi nekdanja uprava, saj je družba na skupščino povabila tudi Berločnika, Vodnika in Stebernaka.

Delničarji bodo sicer na zahtevo družb Vizija Holding in Vizija Holding Ena poslovneža Darija Južne odločali o predlogu, da posebni revizor pregleda posle Petrola v zadnjih petih letih, ki so povezani s prevzemi družb, dezinvesticijami, investicijami ter sponzorskimi in donatorskimi pogodbami, katerih vrednost presega en milijon evrov. Revizor bi po predlogu preveril zlasti ustreznost sprejema odločitev o poslih, izvedbo odločitev z ekonomskega in pravnega vidika ter z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe. Revizija bi pri tem ugotavljala tudi morebitno odškodninsko in kazensko odgovornost uprave v tem obdobju.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija