IŠČEJO SE PROSTOVOLJCI ZA KLINIČNO ŠTUDIJO: Vpliv medicinske gobe resasti bradovec na zdravje

Koper

Na Katedri za Prehransko svetovanje - dietetika bodo izvedli klinično študijo, s katero želijo ugotoviti vpliv uživanja prehranskega dopolnila z medicinsko gobo resasti bradovec na zdravje. Resasti bradovec (Hericium erinaceus) je cenjena jedilna in medicinska goba, ki raste na lesu podrtih dreves na severni polobli in ji zaradi vsebnosti aktivnih učinkovin pripisujejo številne ugodne učinke na zdravje.

V študiji bodo preučevali vpliv uživanja prehranskega dopolnila na splošno počutje, kognitivne funkcije in črevesno mikrobioto.

Kakšne so prednosti sodelovanja v študiji?

Analiza sestave vašega telesa z bioelektričnim impedančnim analizatorjem in interpretacija rezultatov meritve, analiza vaših kognitivnih funkcij, analiza vaše krvne slike (biokemijski kazalniki zdravja in kazalniki kognitivne funkcije) ter analiza vaše mikrobne združbe v črevesju.

Kdo lahko sodeluje?

Zdravi in starejši od 55 let, ki nimajo težjih kroničnih bolezni in niso imeli transplantacije tkiv/organov, nimajo diagnoze nevrodegenerativnih bolezni in ne jemljejo zdravil, kot so antidepresivi ali anksiolitiki, in so brez znanih alergij na glive ter se v preteklih treh mesecih niso zdravili z antibiotiki.

Kako bo potekala študija?

V študiji bosta sodelovali dve skupini - eksperimentalna, ki bo uživala aktivno učinkovino iz medicinske gobe in kontrolna, ki bo prejemala placebo. Razdelitev v skupine bo naključna. Študija bo potekala 10 tednov, pri čemer bodo sodelujoči v tem času vsak dan zaužili prehransko dopolnilo v obliki 2 kapsul ob glavnem obroku (skupno 6 kapsul dnevno).

Ob začetku in po koncu intervencije jim bodo izmerili sestavo telesa, odvzeli vensko kri, shranili njihov vzorec blata in opravili test kognitivne funkcije. Odvzem krvi in meritve bodo potekale na UP Fakulteti za vede o zdravju v Izoli (Polje 42, 6310 Izola).

Kako so prijavite? 

Če ste pripravljeni sodelovati v študiji, s pričetkom v sredini junija, vljudno vabljeni. Po prijavi vas bodo naknadno obvestili, ali ste ustrezen kandidat za študijo. Takrat boste dobili tudi natančna navodila o izvedbi in terminih obiska Fakultete za vede o zdravju (Polje 42, Izola), kjer bodo izvedene meritve.

Prijave zbirajo do četrtka, 10. junija 2021, na naslovu: raziskava.rbradovec@fvz.upr.si

Tekom celotne študije bodo skrbeli za higienske standarde, ki ustrezajo trenutnim epidemiološkim razmeram in poskrbeli za ohranjanje vašega zdravja. Meritve bodo potekale posamično, z maskami in rednim razkuževanjem rok, prostorov in pripomočkov v skladu z navodili NIJZ. Vsi raziskovalci so cepljeni.

Vaše sodelovanje bo zanje zelo dragoceno in bo doprineslo k zanimivim ugotovitvam, zato se že vnaprej zahvaljujejo za vaše sodelovanje.

Raziskovalna ekipa iz Katedre za prehransko svetovanje – dietetiko UP FVZ