Intereuropa bo še zniževala število zaposlenih

Intereuropaje v prvem polletju na ravni koncerna ustvarila 2,5 milijona evrov čistega dobička, kar je za 15 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki so bili z 82,5 milijona evrov tudi za 15 odstotkov nižji kot v enakem lanskem obdobju, a vseeno za en odstotek nad načrti. S poslovnimi rezultati se je danes seznanil tudi nadzorni svet.

Najbolj je na upad prihodkov po navedbah iz koprskega logističnega koncerna vplivala nižja prodaja storitev avtomobilske logistike ter zmanjšanje obsega storitev za stranko Top Shop International, česar podjetje ni uspelo v celoti nadomestiti z novimi posli.

Delničarji Intereurope so na junijski skupščini za nove nadzornike imenovali Klemna Boštjančiča, Igorja Mihajlovića, Mašo Čertalič in Mira MedveškaNadzorni svet bo predsednika in namestnika nadzornega sveta imenoval, ko bo mandat nastopil še zadnji novi član nadzornega sveta iz vrst kapitala.

Dobiček iz poslovanja je v prvih šestih mesecih znašal pet milijonov evrov, kar je za 45 odstotkov manj kot v prvem lanskem polletju in dva odstotka manj od načrtov.

Matična družba je pridelala za 47,2 milijona evrov prihodkov, kar je 17 odstotkov manj kot v prvih šestih mesecih 2012. Dobiček iz poslovanja je bil z 2,4 milijona evrov v medletni primerjavi nižji za 41 odstotkov, čisti dobiček pa je z 1,3 milijona evrov za rezultatom iz enakega obdobja lani zaostajal za 38 odstotkov.

Dobiček prek 8 milijonov evrov

Ob koncu leta naj bi koncern glede na poslovni načrt ustvaril 156 milijonov evrov prihodkov, dobiček iz poslovanja pa naj bi znašal 8,3 milijona evrov.

V Intereuropi napovedujejo, da bodo v razmerah šibke gospodarske aktivnosti in zaostrene konkurence tudi v prihodnje ostali osredotočeni na trge, kjer dosegajo visoke tržne deleže.

V skladu s pričakovanim zmanjšanjem prodaje carinskih storitev v Sloveniji in na Hrvaškem po vstopu južne sosede v EU, ki se bo po navedbah Intereurope na prodajnih rezultatih odrazil v predvsem drugi polovici leta, so v podjetju že začeli s prilagajanjem organizacijske strukture in optimizacijo procesov.

Zniževanje števila zaposlenih

Število zaposlenih so letos do konca junija znižali za 54. V drugi polovici leta bo postopoma prenehala potreba po delu predvidoma 77 zaposlenih v Sloveniji in 144 na Hrvaškem. Okoli 150 zaposlenim je delovno razmerje prenehalo do konca julija. Ob polletju je imel koncern 1648 zaposlenih, do konca leta pa naj bi jih imel glede na poslovni načrt 1485.

Sicer pa ima vstop Hrvaške v EU po pojasnilih Intereurope tudi nekaj pozitivnih učinkov, saj poenostavlja medsebojno poslovanje in odpira nove poslovne priložnosti, na primer krepitev povpraševanja po skladiščno-distribucijskih storitvah s strani tujih družb.