Grad Jama v najem Postojnski jami

Minister za kulturo Uroš Grilc je za dolgoročni najem kulturnega spomenika državnega pomena Predjama - Grad Jama na podlagi javnega razpisa izbral podjetje Postojnska jama, ki grad upravlja že zdaj. Poleg Postojnske jame so se na razpis prijavili še Adelsberg, Zavod Znanje Postojna in Rave, so sporočili z ministrstva.

Grilc je najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi pogojev, meril in kriterijev, ki so bili navedeni v javnem zbiranju ponudb - višina najemnine, vzpostavitev učinkovitega sodelovanja z lokalno skupnostjo ter jasno določene, izvedljive in ustrezne aktivnosti za popularizacijo kulturnega spomenika.

Izbrani ponudnik Postojnska jama je ponudil najemnino v višini 33 odstotkov od letnih prihodkov od najete nepremičnine oziroma najmanj 240.000 evrov letno. V zavezi je navedel sovlaganja v lokalno komunalno infrastrukturo v obsegu 45.000 evrov letno in sicer za sovlaganja v čistilno napravo, čiščenje in vzdrževanje javnih površin ter sofinanciranje skladno z vizijo umika prometa iz Predjame.

Osnovna oblika promocije kulturnega spomenika je s sodobnimi sredstvi podprta predstavitev edinega ohranjenega jamskega gradu v Evropi in njegova promocija kot svetovne znamenitosti, vrasle v kraško okolje s svojimi zgodbami in interpretacijo srednjeveškega življenja, ki tvori celoto tudi z naravnimi vrednotami, posebej s Predjamskim jamskim sistemom, so sporočili z ministrstva.

V gradu bodo z upoštevanjem klimatskih razmer, predvsem vlage, razstavljene muzealije, katerim ta ne škoduje, sicer pa njihove replike, ki se bodo primerno vključevale v zgodbo oziroma doživljanje življenja srednjega veka in Erazma Predjamskega.

Postojnska jama je Grad Jama v najem dobila do konca leta 2028.