Evropska sredstva za objekte v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok

Gospodarsko ministrstvo je izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za objekte v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, ki bodo zaokrožili dokončno podobo naravnega rezervata. Za projekt v skupni vrednosti 3,3 milijona evrov bo približno 2,3 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Projekt predstavlja zadnji del urejanja naravnega rezervata Škocjanski zatok in obsega gradnjo več objektov, so sporočili z ministrstva. Projekt obsega gradnjo informacijskega centra za obiskovalce s spremljajočo infrastrukturo in ureditvami, ki je zasnovan kot dvoetažen lesen objekt ter vsebinsko prilagojen programu za obiskovalce rezervata.

Zgradili bodo hlev kot pritličen lesen objekt, ki bo postavljen ob krožni učni poti in namenjen zadrževanju pašnih živali rezervata ter shranjevanju krme in kmetijske mehanizacije. Poleg tega bo namenjen predstavitvi kmetijske dejavnosti pri upravljanju mokrišč.

Osrednja opazovalnica bo zgrajena ob krožni učni poti na severnem delu nasipa, ki deli sladkovodni od brakičnega dela rezervata. Namenjena je opazovanju živega sveta v sladkovodnem in brakičnem delu rezervata.

Mala opazovalnica oz. opazovalni stolp bo omogočal opazovanje brakičnega dela rezervata z območja pod ankaransko vpadnico z dostopom neposredno iz mesta. Postavljena bo za varovalnim jarkom, da obiskovalci ne bi motili življenja v tem delu rezervata, ki je posebej strogo varovan.

Mestni vstopni objekt bo predstavljal sekundarno vstopno točko v rezervat, in sicer na mestni strani Škocjanskega zatoka, ob vstopu z ankaranske vpadnice. S svojo simbolno in orientacijsko vlogo bo predstavljal urbani stik rezervata s Koprom, namenjen pa bo osnovni predstavitvi rezervata za obiskovalce, ki bodo vanj vstopali z mestne strani.

Izgradnja treh novih opazovališč ob brakični (polslani) laguni pa bo obiskovalcem ponujala bližnje poglede v življenjsko okolje.