CIVILNA INICIATIVA PIRAN: "S tem OPN-jem bodo prijateljem naredili usluge"

Piran

Civilna iniciativa Piran Pirano ni zadovoljna s potekom sprejemanja Okoljskega prostorskega načrta (OPN). Občini očitajo, da se namesto javnih zasledujejo zasebni interesi, pa tudi med drugim, da se besedilo OPN-ja ne sklada z grafičnimi prikazi. Nezadovoljstvo je tako veliko, da so bile vložene kazenske ovadbe.

Davorin Petaros

Kot poudarja Davorin Petaros iz Civilne iniciative Piran Pirano, mora biti vodilo pri izdelavi OPN-ja javni interes. "Pozidati želijo celo občino. Zakon nalaga občinam pristojnost, da skrbijo za planiranje prostora in pojavlja se absurdna situacija, da različni interesenti, ki so to zaznali, izvajajo pritisk na občinske uprave in politike. Namesto javne zadolžitve pa se izvajajo zasebni interesi," opozarja Petaros.

Nezadovoljni so v civilni iniciativi predvsem s strateškim delom faze OPN, saj naj bi bili podatki, ki so jih na občini uporabili za planiranje prostora, zastareli. "V Piranu nas živi manj kot tisoč, planira pa se pozidava, kot da nas je 10 tisoč in to ne za stanovalce, domačine, ampak za vikende. Občina poskuša z manipulacijo javnega mnenja in klasičnim 'se mudi'. Zamujajo že deset let, ker so na podlagi polpravnega stanja sebi in prijateljem delali usluge, Piran pa je poln črnih gradenj," pravi Petaros. Opisano početje pripisuje določenim 'koruptivnim osebam' na občini in dodaja:

"S tem OPN-jem bodo naredili usluge prijateljem, da bodo lahko legalizirali črne gradnje in spet drugim prijateljem, da bodo lahko gradili. Stvari morajo biti definirane v štartu."

Civilna iniciativa: sum korupcije je nedvoumen

Od občine zato zahtevajo dvoje. Kot prvo, da se začne OPN oblikovati strokovno in skladno z zakonom ter potrebami prebivalstva in gospodarstva. "Da bomo imeli domačini kje bivati in da bo dana možnost razvoja v gospodarskem smislu. Med drugim je zapostavljeno tudi varovanje naravne in kulturne dediščine. Z OPN so povozili vse, niso zavarovali Fiese, ampak so jo v celoti pozidali, prav tako Pacug. Turistom ne bomo več imeli kaj pokazati."

Predlog: strokovni odbor, ki bo opravil analizo stanja

Kot drugo, zahtevajo ustanovitev strokovnega odbora, ki bo opravil analizo stanja in vse projekcije za najprej. Piranski občini očitajo klientelizem in korupcijo, ki naj bi se dogajala že 20 oziroma 30 let. "Tukaj je sum korupcije nedvoumen, ker javnega interesa ni. Določeni občani so že podali kazenske ovadbe proti določenim odgovornim osebam zaradi suma zlorabe položaja. O imenih v tej fazi še ne bi konkretno govorili," pravi Petaros.

Civilna iniciativa je pripombe in predloge že naslovila na piranskega župana Đenia Zadkovića, v katerih med drugim navaja, da besedilni del OPN-ja ni skladen z grafičnim delom strateškega dela plana. Menijo, da je potrebno opredeliti pojme, kot je visoka arhitektura, značilna kulturna krajina, napredna ekološka gradnja in podobno. Pripombe se nanašajo na ureditev pomorskega prometa z linijami, na načrtovane posege pri tunelski povezavi med Valeto in Belim Križem, na razvoj turizma v smeri butičnega, namesto masovnega.

Občini očitajo, da na račun poselitve krčijo najboljša kmetijska zemljišča in da se zeleni klifi poskušajo ohraniti le na severnem delu, medtem ko se klifi na južnem delu – območje nekdanje Vrtnarije, posegi proti temenu Šentjan, na rtu Seča in Forma Vivi – izničijo. V Strunjanski dolini predlagajo rušenje vseh objektov, ki so bili zgrajeni za kmetijski namen, nato pa spremenjeni v bivališča. Pripomb in predlogov je še več.

Civilna iniciativa Zadkoviću očita še, da je javnost premalo obveščena o študijah. "Celoten izdelek je očitno zgolj birokratski poskus zadostiti formalnim zahtevam določil prostorske zakonodaje in se v največji meri izogniti reševanju dejanske problematike, ki ostaja že vsa leta nerešena in omogoča posamičnim prikritim centrom moči odločanje o rabi prostora in nekontrolirano ribarjenje v kalnem z očitno koruptivnostjo," so še zapisali v dopisu Zadkoviću.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Občan |  20 .10. 2019 ob  09: 40
Civilni inciativi predlagam, da pripravijo in dajo v sprejem predlog prostorskega načrta, ki ne bo koristil nikomur. Tako s prostorskim načrtom ne bo pridobil nihče in tako ne bo korupcije v Občini Piran. Upam da je banalnost tega očitna in je ni potrebno pojasnjevati. Če sprejem nekega pravnega akta gre nekomu v korist, to še ni korupcija. To je tako, če Občina Piran iz občinskih sredstev naredi novo parkirišče ali garažno hišo za krajane Pirana, zanemari pa vse ostale - ergo je to očitno korupcija, ker koristi manjšemu delu prebivacev Občine Piran. Popolnoma pa sem prepričan, da ga ni občinskega akta, kjer ne bi pridobil nihče, ki ne pozna nekoga, ki sprejema odločitve. Pravljice o tem, da ne sme nihče nikogar poznati, lahko nekateri berejo otrokom, to še ni korupcija. Če pa je nekdo s tem pridobil premoženjsko ali nepremoženjsko korist, potem pa je to druga zgodba...

Prav tako upam, da so vsem več kot jasni in očitni lastni interesi akterjev oziroma logika: Jaz sedaj živim na nekem območju in se zavzemam, da tam ne bo živel nihče razen mene, ker me to moti in želim živeti v neposeljenem območju. Pustimo na stran, kako so se nekateri znašli v redko poseljenih delih Občine Piran. Najbolj banalno pa se mi zdi to, da smo od osamosvojitve naprej skoraj podvojili prebivalstvo v Sloveniji, ampak to seveda nima nobene zveze s Fieso. Fiesa mora ostati takšna, kot je bila leta 1980 in pika. Ljudje se naj priselijo kam drugam. Kamorkoli. Samo ne v Fieso.
Tiramola  |  18 .10. 2019 ob  16: 32
14
Alora, kdor se vozi po tej občini bo videl na stotine barak, ki služijo za poletne vikende.
Male parcele, ograjene barake za poletne gasterbajterje iz celine.
Onesnažujejo brez kanalizacije in posod za odpadke.
Tako je tudi v kanalu Jernej.
Na kratko občina ne obvlada te situacije pa ni to od danes.
Mislim, da je tako stanje že trideset let.
Kaj je dovoljeno in kaj ne. To določa kriminal in občinska korupcija.
Ni rešitve za to stanje.
Poštenost je od plavala mimo Savudrije na odprto morje.
In ne pride več nazaj.
LASCIA STARE_pravijo stari Siciljanci in zamahne jo z roko.
Lp