Ajdovska Tekstina po devetih mesecih s 134.000 evrov izgube

Vipavska dolina

Družba Tekstina Ajdovščina je v prvih devetih mesecih leta ustvarila 4,4 milijona evrov prihodkov iz prodaje, je družba danes objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze. V tem obdobju so odhodki znašali skoraj 4,5 milijona evrov, tako da je Tekstina zabeležila nekaj več kot 134.000 evrov čiste izgube.

Poslovno okolje se v tretjem četrtletju ni bistveno spremenilo od prve polovice leta. Dodatno se zaostrujejo razmere na trgu zahodne Evrope, na trgih se občuti negotovost na finančnih trgov, ki se odraža tudi pri obnašanju nakupovalnih navad končnih potrošnikov. Napovedujejo pa se tudi dvig cen surovin, so zapisali v Tekstini.

Kot je v poročilu zapisal direktor družbe Simeon Špruk, družba v letošnjem letu ni najemala dodatnih tujih finančnih virov. V tem obdobju se ni bistveno spremenilo razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami in kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi.

"Poslovno tveganje in tveganje neizpolnitve nasprotne stranke smo obvladovali z zavarovanjem terjatev pri SID banki in aktivnim sodelovanjem s kupci. Tudi v tretjem četrtletju je bilo nujno obvladovanje kratkoročnih sredstev predvsem z vidika hitrega servisiranja kupcev in uravnavanja likvidnosti," je še zapisal Špruk.

Deli novico: