72 UR KASNEJE PO "PRIJAZNIH" KLICIH IN ČLANKU: Petra Gunjač, zahvaljujemo se za vaše odgovore

Koper

Potem ko smo se v sredo obrnili na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (JSS MOK) in doživeli več kot odrezav (ne)odziv, smo danes s strani nadzornega sveta sklada vendarle prejeli želene odgovore glede poteka razpisa za delovno mesto direktorja JSS MOK. Nadzorniki očitno le nimajo toliko skrivnosti, kot je kazalo sprva, ko nam niso hoteli odgovoriti niti na osnovna vprašanja. 

V začetku tedna smo napovedali, da bo nadzorni svet koprskega stanovanjskega sklada v torek odpiral prispele prijave za mesto direktorja, ki ga sklad išče po razrešitvi nekdanjega prvega moža Gorana Malenića. V sredo smo nato ponovno poklicali predstavnike sklada, da bi izvedeli nekaj osvnovnih informacij o poteku izbire novega direktorja, a smo doživeli hladen tuš. Namestnica prve nadzornice Mojce Hilj Trivič Petra Gunjač nam ni želela razkriti prav nobenega podatka ter nas osorno odslovila. Kasneje istega dne smo na JSS MOK poslali še pisna vprašanja, na katera smo danes vendarle dobili odgovore.

Nadzorni svet (NS) JSS MOK smo vprašali, koliko prijav so prejeli za razpisano delovno mesto direktorja, ali so vse prijave veljavne, kako poteka postopek izbire novega direktorja in ali nam morda lahko razkrijejo, kdo vse se je prijavil.

Petra Gunjač (na sliki desno)

Nadzorniki so nam danes odgovorili, da je na razpis za delovno mesto direktorja sklada prišlo deset vlog. "Po odprtju vseh vlog je bilo ugotovljeno, da štiri vloge niso bile popolne, ker niso bila predložena vsa potrebna dokazila. JSS je zato prijavljene kandidate pozval k dopolnitvi njihovih vlog." Po njihovih navedbah je eden izmed kandidatov svojo prijavo umaknil. "O tem, kdo od prijavljenih kandidatov v celoti izpolnjuje pogoje iz javnega natečaja, bo NS ugotavljal v naslednji fazi izbirnega postopka," so dodali.

Na vprašanje, ali nam lahko razkrijejo imena prijavljenih kandidatov, nam niso odgovorili, kar pa smo glede na izkušnje tudi pričakovali - ampak naše delo je, da vprašamo. "Zaradi varstva njihovih osebnih podatkov v tej fazi postopka izbire najprimernejšega kandidata imen prijavljenih kandidatov ne moremo in ne smemo posredovati, saj za kaj takega nimamo njihovega soglasja. Tako je odločitev o tem stvar posameznega kandidata, na kar pa NS nima vpliva," so pojasnili.

Nadzorniki bodo s kandidati razgovore opravili predvidoma v naslednjem tednu.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija