ZRS KOPER VABI NA IZOBRAŽEVALNO-INFORMATIVNA DOGODKA: Slišali boste o ekosistemskih storitvah in njihovem vrednotenju

Koper

Partnerji projekta ECO-SMART (Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000, Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020) v decembru 2020 ter januarju 2021 organizirata izobraževalne in informativne dogodke o ekosistemskih storitvah in njihovem vrednotenju.

Dogodki so namenjeni seznanitvi z ranljivostjo območij, ekosistemskimi storitvami in modeli plačila za ekosistemske storitve, ki so predlagani za pilotna območja Nature 2000 (Laguna Caorle pri izlivu Tilmenta, delta reke Tilment, območja Valle Vecchia, Zumelle, Valli di Bibione, Cavana pri Tržiču in Naravni rezervat Škocjanski zatok), in sicer kot orodja za zaščito biotske raznovrstnosti in spremljanje podnebnih sprememb.

Dogodki potekajo v italijanskem in slovenskem jeziku, odvisno od partnerjev, ki so vključeni v organizacijo dogodka.

ECO-SMART delovna skupina partnerjev ZRS Koper, MIOS in RRC Koper bo sodelovala pri organizaciji dogodkov za lokalno skupnost v slovenskem jeziku, in sicer 15. decembra 2020 in 12. januarja 2021.

Zaključni dogodek, ki bo potekal 20. januarja 2021, bo vključeval vse partnerje in bo dvojezičen s simultanim prevodom.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani projektaFacebook strani projekta ali na LinkedIn strani. Informacija o izobraževalnih dogodkih pa je na razpolago tudi na tej povezavi.