ZGODOVINSKO LETO ZA LUKO KOPER: Koprsko pristanišče z rekordnimi rezultati v letu 2022

Koper

Luka Koper je v lanskem letu dosegala izjemne rezultate, beležila je številne rekorde. Rast prometa so kljub zahtevnim razmeram zabeležili v vseh blagovnih skupinah, skupni ladijski pretovor je dosegel 23,3 milijona ton blaga, kar je 12 odstotkov več kot leta 2021. Na račun povečanega pretovora, večjega obsega opravljenih storitev ter višjih prihodkov iz naslova skladiščnin je družba ustvarila več kot 300 milijonov čistih prihodkov.

Svetovna trgovina si je po nekaj covidnih letih opomogla. To potrjujejo tudi odlični rezultati edinega slovenskega tovornega pristanišča, kjer so leto 2022 sklenili s številnimi zgodovinskimi mejniki; v letu dni so pretovorili magično mejo enega milijona kontejnerskih enot, presegli so tudi 800.000 pretovorjenih avtomobilov.

S tem so se uradno vpisali med največja in najpomembnejša evropska kontejnerska in avtomobilska pristanišča, na ta način pa se še dodatno utrdili na logističnem zemljevidu Sredozemlja in Evrope. Ob koncu lanskega leta so bili v Luki Koper rekordni tudi na terminalih za generalne, sipke in tekoče tovore.

Rekordni milijon pretovora, ki so ga dosegli sredi decembra, so v Luki Koper obeležili na prav poseben način.

Prvi na Jadranu z 1.000.000 TEU

Da gre pri pretovoru milijona kontejnerskih enot za zgodovinski mejnik, priča tudi podatek, da nobeno od pristanišč v Jadranu še ni pretovorilo toliko kontejnerjev v enem letu. Številka je presegla tisto iz lanskega leta, ko so v Luki Koper pretovorili nekaj več kot 997.000 TEU. Kontejnerski terminal je v lanskem letu dosegal tudi rekordne pretovore na posameznih ladjah.

Ladja Ever Liberal deluje v sklopu Ocean Alliance, povezuje pa Jadran z Daljnim vzhodom.

Tako so sredi lanskega decembra ob pretovoru ladje Ever Liberal, s katere so razložili in nanjo naložili skupno 10.363 kontejnerskih enot (TEU). Na ta način so v pristanišču podrli rekord po številu opravljenih manipulacij na eni ladji. Ob tem so na ladjo, ki je v lasti enega največjih svetovnih ladjarjev Evergreen, naložili največjo količino kontejnerskih enot na eno ladjo - 4.714 TEU. Pretovor z ladje so opravljali s kar šestimi obalnimi dvigali, med drugim tudi s štirimi super-post panamax dvigali (dva od teh so nabavili v začetku lanskega leta).

Peto mesto med evropskimi avtomobilskimi terminali

Kako pomembno vlogo ima Luka Koper za avtomobilsko industrijo v Evropi priča tudi podatek, da se po pretovoru vozil uvršča na 5. mesto v Evropi. V lanskem letu so na avtomobilskem terminalu Luke Koper pretovorili 801.036 vozil, glavni razlog za rekordne številke v pretovoru vozil so bili dodatni posli oziroma preusmeritev določenih količin iz severa Evrope na koprsko pristanišče.

Rekordni pretovor so na avtomobilskem terminalu obeležili s slavnostno fotografijo.

Med januarjem in oktobrom so zabeležili tudi najvišjo rast pretovora vozil (+ 22 odstotkov) v primerjavi z ostalimi sredozemskimi avtomobilskimi terminali po Evropi, kot sta španska Barcelona (+ 7 odstotkov) in Valencia (+ 18 odstotkov). Višji pretovor so beležili tako v izvozu, predvsem za Bližnji in Daljni vzhod, kot tudi v uvozu, predvsem na račun električnih vozil. Čeprav so v lanskem letu presegli rekordno številko, so v družbi glede napovedi za leto 2023 bolj previdni. Razloge gre iskati predvsem v določeni negotovosti proizvajalcev.

V Luki Koper lahko hkrati skladiščijo do 45.000 vozil.

Konec leta rekordi tudi na generalnih tovorih

Kontejnerska in avtomobilska segmenta so za edino slovensko tovorno pristanišče strateškega pomena, a nič manj pomembni niso ostali specializirani terminali. Tako so lani v Luki Koper zgodovinske mejnike dosegli tudi na terminalih za generalne, sipke in tekoče tovore. Rekordno količino 1.000.909 ton pretovorjenega blaga so v lanskem letu dosegli znotraj blagovne skupine generalni tovori (+ 22 odstotkov v primerjavi z letom 2021), in sicer pri podsegmentu generalni tovori – statistko terminala za les in terminala za hlajene tovore namreč vodijo posebej.

V letu 2022 so v pristanišču povečali pretovor jeklenih kolutov.

Na povečanje količin jeklenih izdelkov, predvsem v uvozu, je vplivala proizvodnja v avtomobilski industriji, industriji bele tehnike in gradbenih materialov. Opazno so se povečale količine projektnih oz. posebnih tovorov, predvsem za potrebe novo nastajajoče tovarne baterij v srednji Evropi. Več je bilo uvoza rudarske opreme in kavčuka, ki ga uporabljajo v gumarski oz. avtomobilski industriji.

Več soje in soli, med tekočimi tovori pa letalskega goriva

Da je bilo leto 2022 zares nadpovprečno, potrjujejo tudi rekordni rezultati na terminalih za tekoče in sipke tovore. Na zgodovinski rezultat slednjih je vplival povečan pretovor soje, ki jo v Luki Koper uvažajo pretežno iz držav Južne Amerike, in soli, ki jo uporabljajo za posipanje cest. Na ta način so od januarja do vključno decembra na segmentu sipkih tovorov pretovorili 1.820.940 ton (+ 1 odstotek v primerjavi z letom 2021) in tako presegli rekordno znamko iz leta 2019.

Potem ko je pandemski čas ustavil letalsko industrijo, si je ta v lanskem letu opomogla. To kaže tudi pretovor na Terminalu za tekoče tovore.

V času pandemije je največji udarec doživela letalska industrija, ki si je v preteklem letu precej opomogla. To je bilo opazno tudi na terminalu tekočih tovorov, kjer so dosegli rekordnih 1.343.330 ton. V primerjavi z letom 2021 so tako pretovorili kar 59 odstotkov več tekočih tovorov. Več je bilo letalskega in dizelskega goriva, občutno povečanje so zabeležili tudi na področju kemikalij.