ŽELITE PREDLAGATI PROJEKT V MOK, V VREDNOSTI DO 20.000 EVROV? Svoj projektni predlog lahko oddate do 13. julija

Koper

Mestna občina Koper uresničuje participativni proračun s projektom Predlagam – odločam/Propongo – decido, tokrat za leti 2021 in 2022. Občanke in občani oziroma skupine občanov, ki želijo predlagati projekt, lahko to storijo na posebnem obrazcu ali prek spletne aplikacije med 22. junijem in 13. julijem 2020. Vrednost predlaganega projekta je lahko največ 20.000 evrov.

Ideja projekta participativnega proračuna je, občankam in občanom omogočiti, da o porabi in razporeditvi določenega dela sredstev odločajo sami. Letošnji projekt je zasnovan kot dvoletni, izvajal se bo namreč v letih 2021 in 2022. Občina je za ta namen predvidela 960 tisoč evrov (vsako leto 480 tisoč evrov). Zbiranje projektnih predlogov se je začelo v ponedeljek, 22. junija, skrajni rok za oddajo je 13. julija, do 24. ure.  

Kako lahko sodelujejo občani in občanke pri projektu Predlagam – odločam?

Predlogi bodo tudi letos uvrščeni v šest območij participativnega proračuna (Območje 1: Koper–center, Olmo–Prisoje, Semedela, Žusterna, Za gradom; Območje 2: Škocjan, Šmarje, Vanganel; Območje 3: Dekani, Hrvatini, Škofije; Območje 4: Bertoki, Pobegi – Čežarji, Sv. Anton; Območje 5: Boršt, Gračišče, Gradin, Marezige; Območje 6: Črni Kal, Podgorje, Rakitovec, Zazid).

Predloge lahko oddajo občanke in občani s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, ki bodo do dne oddaje projektnega predloga dopolnili 15 let. Oddajo jih lahko po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, prek elektronske pošte na predlagam-odlocam@koper.si oziroma na spletni strani predlagam-odlocam.koper.si ali osebno v vložišču Mestne občine Koper oziroma na sedežu krajevne skupnosti, prek posebnega obrazca.

Na podlagi katerih meril bo izbirala komisija?

Vse oddane predloge bo med 14. julijem in 20. avgustom pregledala komisija, ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoten med 5000 in 20.000 evrov z DDV in ali ustreza drugim predpisanim pogojem iz poziva. Predloge, ki ustrezajo navedenim merilom, bo komisija nato uvrstila v naslednjo fazo projekta – glasovanje, v katerih bodo o njegovi izvedbi neposredno odločali občanke in občani. Glasovanje bo potekalo od 14. do 21. septembra 2020, do 24. ure, in sicer na povezavi predlagam-odlocam.koper.si, osebno na vložišču MOK ali na sedežu krajevnih skupnosti ob terminih, ki jih bomo naknadno objavili.

Na podlagi prejetih glasov bo komisija oblikovala prednostni seznam projektnih predlogov, ki bodo javno objavljeni in do višine razpoložljivih sredstev za posamezno območje participativnega proračuna uvrščeni v predlog proračuna za leti 2021 in 2022

Foto: Jaka Ivančič/www.slovenia.info

Predstavitvene delavnice že v teku

Od 22. junija po različnih krajevnih skupnostih potekajo delavnice, na katerih občankam in občanom predstavljajo participativni proračun in merila za izbor projektnih predlogov, občanke in občani pa lahko na omenjenih delavnicah oblikujejo osnutke predlogov projektov.

V tem tednu so izpeljali delavnico v Gabrovici in Marezigah, sledijo delavnica v Zadružnem domu Dekani v torek, 30. junija, ob 18. uri, delavnica v Zadružnem domu v Šmarjah v četrtek, 2. julija, delavnica v Zadružnem domu v Pobegih v torek, 7. julija, ob 18. uri in zadnja delavnica v prostorih Zelene dvorane, Območno obrtno podjetniške zbornice Koper v četrtek, 9. julija, ob 18. uri.

Na vsakem območju bo vzpostavljena tudi projektna pisarna

Občina bo vzpostavila tudi začasne projektne pisarne, kjer bodo občani dobili vse potrebne informacije in pomoč pri pripravi predlogov ter izpolnitvi prijavnega obrazca. Prva pisarna bo zaživela v ponedeljek, 29. junija, ob 16. uri v KS Marezige, sledila bo pisarna v KS Črni Kal v sredo, 1. julija, ob 16. uri, pisarna v KS Dekani v ponedeljek, 6. julija, ob 16. uri, pisarni v KS Šmarje in PiNA Koper – obe v sredo, 8. julija, ob 16. uri ter pisarna v Zadružnem domu v Pobegih v ponedeljek, 13. julija, ob 16. uri.

Občanke in občani se bodo lahko udeležili katere koli delavnice oziroma obiskali katero koli projektno pisarno, ne glede na območje izvajanja participativnega proračuna.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija