ZAKLJUČUJE SE OBNOVA RIBIŠKEGA PRISTANIŠČA: Izolska občina pojasnjuje, zakaj so dela neizbežna v času turistične sezone

Izola

V izolskem ribiškem pristanišču od sredine septembra 2021 potekajo gradbena dela v sklopu projekta Obnova ribiškega pristanišča – II. faza – severni del, ki postopoma prehajajo v zaključno fazo. Gre za izredno kompleksen projekt, ki ga je zaradi pridobitve nepovratnih evropskih sredstev treba zaključiti do določenega roka, zato so dela neizbežna tudi v času turistične sezone.

S časovnico projekta obnove severnega dela ribiškega pristanišča je bil sicer prvotno predviden zaključek del pred glavno turistično sezono, a so nepredvidene spremembe razmer na trgu dela in v gospodarstvu zaradi pandemije covida-19 kot vojna v Ukrajini močno vplivale na začrtani potek projekta. Zato se je že uvodoma podaljšal postopek za pridobitev izvajalca del, nato je prišlo do zamika pri dobavi gradbenega materiala, poleg tega pa se je pri procesu izgradnje pojavilo tudi nekaj nepredvidenih situacij, ki so terjale spremembo oz. prilagoditev poteka del.

Navkljub zavedanju, da je zaradi turistične sezone izvajanje gradbenih del v mestnem središču moteče za tamkajšnje stanovalce, gostince in druge turistične ponudnike oz. njihove goste, je cilj, ki mu sledijo na izolski občini, da bi se v zahtevanem in hkrati čim krajšem roku zaključilo z deli na severnem delu mandrača. V nasprotnem primeru obstaja velika verjetnost, da ne bi mogli pridobiti predvidenih nepovratnih sredstev za predmetno fazo projekta, ki znašajo 2,1 milijona evrov.

Tako Občina Izola kot Komunala Izola, ki vodi projekt, z vso odgovornostjo sprejemata trenutno situacijo, do katere so privedli navedeni razlogi, a je v danih razmerah za dosego tako pomembnega cilja, kot je obnova ribiškega pristanišča, treba pretehtati oz. vzeti v zakup začasne nevšečnosti in dati prednost projektu. Verjamejo, da bodo predvsem občani, kot tudi drugi deležniki, situacijo sprejeli z razumevanjem in končni rezultat z zadovoljstvom. Obnovljeno ribiško pristanišče bo namreč imelo velik doprinos za lokalno skupnost, predvsem pa za ribiče oz. izvajalce gospodarskih dejavnosti, povezanih z morjem, ki jim bo sodobna ribiška infrastruktura omogočala varnejše in lažje izvajanje dela.

"Najbolj bodo ribičem v pomoč plavajoči pomoli za privez plovil, dostop na plovila za osebe in manipulacijo tovora. Stari boksi za mreže bodo zamenjani z novimi, ustreznejšimi, s poslikavami starih izolskih motivov. Bolje bo poskrbljeno tudi za razsvetljavo in varnost na pomolu in plavajočih pontonih. Če bo občina uspešna na razpisu, bodo v naslednji fazi obnove izvedene še nekatere posodobitve ribiškega pristanišča. Predvsem se ribiči veselijo novega ledomata, ki bo zagotavljal zadostne količine kakovostnega ledu. Predvidene je še nekaj druge opreme, manjše dvigalo za dvigovanje bremen s plovil, bokobrani na pomolu za pristajanje plovil, dostopne stopnice za plovila v malem mandraču ... Ribiči upajo, da bodo izvedena dela in oprema taka, kot je bilo dogovorjeno ter da jim bo celotna obnova olajšala delo v zahtevnih delovnih pogojih," je povedal Aleš Bolje, svetovalec za ribištvo na Zavodu za ribištvo Slovenije.

???? Gradbena dela v izolskem ribiškem pristanišču postopoma prehajajo v zaključno fazo. ????Gre za izredno kompleksen...

Posted by Občina Izola - Comune di Isola on Thursday, July 14, 2022

Občina se že poteguje za sofinanciranje obnove južnega dela mandrača

V Izoli se sicer že spogledujejo z nadaljnjo fazo projekta, ki predvideva obnovo južnega dela mandrača, v sklopu katerega bo obnovljen južni pomol, povišana in razširjena bo promenada na Sončnem nabrežju, urejene bodo tudi zelenice in namakalni sistem ter javna razsvetljava med promenado in cesto. Tudi s tem projektom, ki je ocenjen na okvirnih 3,8 milijona evrov, je občina kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z uspešno kandidaturo si obeta 2,2 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev.