ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA SKUM: Ta petek na več lokacijah v Kopru

Koper

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem je poslovodeča konzorcijska partnerica projekta SKUM, ki temelji na dveh idejah, zasnovanih pri prof. dr. Robiju Krofliču: da ima umetniška izkušnja velik pedagoški potencial, ker dostopa do spoznanja realnosti na poseben način in pa da so za razvoj kulture subjektivizacija, fikcijskost in mnogopomenskost izkušnje, dosežene z umetniškimi jeziki, prav tako pomembni kot znanstveni diskurzi. Temeljna cilja projekta sta bila ugotoviti, koliko in na kakšen način vrtci in šole omogočajo otrokom stik z vrhunskimi umetniškimi izkušnjami, ter razvijati nove oblike povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela z umetniškimi dejavnostmi. Izsledke projekta bodo predstavili na konferenci v Kopru, ki bo potekala v petek, 20. maja 2022, s pričetkom ob 9.30 na petih različnih lokacijah. Na konferenci bodo sodelujoči v projektu predstavili spoznanja in izkušnje pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti otrok in mladostnikov s kulturno-umetnostno vzgojo.  

Poučevanje v umetnosti in s pomočjo umetniške izkušnje ter ustvarjanje prostorov, v katerih se omogoča dostop do umetniške izkušnje, nakazujeta potrebo po novih didaktičnih pristopih in praksah ter inovativnih učnih okoljih. Zato je namen projekta SKUM, ki poteka od 18. avgusta 2017 do 30. junija 2022, razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, podprtih z novimi didaktičnimi pristopi, ki bodo krepili sporazumevalno zmožnost otroka/učenca/mladostnika.  

Na konferenci v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega bodo predstavljeni rezultati projekta, sintezna spoznanja in teoretična izhodišča pri razvoju in uvajanju novih pristopov kulturno-umetnostne vzgoje v pedagoške procese v vrtcih in šolah po modelih vzgoje v umetnosti in preko umetnosti. Na razstavnih prizoriščih (BankArt, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta in Frančiškanski samostan sv. Ane) in na video sekciji (Center mladih Koper) pa bodo na ogled ustvarjalni dosežki otrok in mladostnikov, ki so nastali v sodelovanju z umetniki in kulturnimi ustanovami.  

PROGRAM KONFERENCE  in ZEMLJEVID PRIZORIŠČ

Rezultati projekta bodo na podlagi primerov dobrih praks vrtcev, osnovnih in srednjih šol podlaga za izpeljavo načel in praks razvoja kulturno-umetnostne vzgoje v slovenskem izobraževalnem prostoru, zato ste vabljeni na vsa prizorišča in dogodke.

Razstave so na treh prizoriščih pripravili študenti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje, na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, pod mentorstvom Vida Lenarda

Za dodatne informacije so na voljo na: pr.up@upr.si ali na 041 716 358, za več informacij o konferenci: lovrenc.habe@pef.upr.si ali 031 634 017 

Deli novico: