ZAKLJUČNA KONFERENCA ECO-SMART: V okviru projekta oblikovani postopki za identifikacijo ranljivosti ekosistemov in njihovih storitev

Koper

V Naravnem rezervatu Škocjanski zatok bo 7. junija 2022 potekala zaključna konferenca projekta ECO-SMART – Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 2000, sofinanciranega iz Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Cilj projekta je prispevati k zmanjševanju pritiskov, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost na obmejnih območjih Natura 2000 z izboljšanjem sistemov spremljanja podnebnih sprememb ter s preučevanjem in načrtovanjem ustreznih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe.

Splošen cilj projekta je bil oceniti in preizkusiti na medregionalni ravni ekonomsko izvedljivost ukrepov za varovanje biotske raznovrstnosti obalnih območjih Natura 2000, ki jih ogrožajo podnebne spremembe, in sicer s pomočjo aplikacije shem plačil za ekosistemske storitve. V ta namen so projektni partnerji oblikovali postopke za identifikacijo ranljivosti ekosistemov in njihovih storitev, za načrtovanje ukrepov za prilagajanje, ki bi bili izvedljivi na osnovi shem plačil za ekosistemske storitve, in za oblikovanje usklajene metodologije za širšo aplikacijo predlaganih postopkov.

Na zaključni konferenci bo navzoče pozdravil in predstavil program Tadej Žilič iz Regionalnega razvojnega centra Koper, čemur bo sledil uvod v projekt ECO-SMART. Predavanje Blaženje podnebnih sprememb z vrednotenjem ekosistemov dežele Veneto bosta vodila dr. Alessandro Manzardo in dr. Alberto Barausse z Univerze v Padovi, nato pa bo sledila predstavitev pilotnih aktivnosti slovenskih partnerjev s posebnim poudarkom na izobraževalnem portalu projekta – vodila jo bo dr. Liliana Vižintin z Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper.

Raoul Saccarotti in Francesca Visintin bosta govorila o razvoju in sprejetju usklajenega postopka za prilagajanje podnebnim spremembam na območju Natura 2000 Cavana di Monfalcone. Nato bodo sledili zaključki, sprejete obveze, vprašanj in razprava. Konferenca se bo zaključila z vodenim ogledom Škocjanskega zatoka.