ZAKLJUČIL SE JE PRVI "TEDEN ALUMNI UP": Kako lahko Alumni klub prispeva k razvoju Univerze in družbe?

Koper

Na Univerzi na Primorskem se je v petek, 15. aprila 2022, zaključil prvi Teden Alumni UP. Alumni klub Univerze na Primorskem (Alumni UP) združuje diplomantke in diplomante ter Alumni klube vseh članic univerze in je bil formalno ustanovljen v maju 2021. Predstavlja stičišče povezovanja diplomantov, nudi priložnosti mreženja in spodbujanja nadaljnjega profesionalnega ter osebnega razvoja, vseživljenjskega učenja, raziskovanja in druženja.

V Tednu Alumni UP so potekali številni dogodki na članicah, ki so neposredno naslavljali člane Alumni, osrednji dogodek pa je bil v sredo, 13. aprila 2022, ko so se na prvem skupnem dogodku člani Alumni UP in gostje zbrali na okrogli mizi z naslovom "Ustvarjanje povezanosti: kako lahko Alumni klub prispeva k razvoju Univerze in družbe?".

O svojih kariernih poteh in vplivu študija nanje, spominih na čas študija in prednostih ohranjanja povezanosti z univerzo ter o viziji razvoja in delovanja Alumni UP so spregovorili Tjaša Likar (Alumni UP FHŠ), Marko Grgurović (Alumni UP Famnit), Vasilij Žbogar (Alumni UP FM), izr. prof. dr. Sabina Ličen (Alumni UP FVZ), Ajda Zvonar (Alumni UP FTŠ Turistica) in Elen Stanič (Alumni UP PEF).

Prisotne je uvodoma nagovorila rektorica UP, prof. dr. Klavdija Kutnar, ki je izpostavila Srednjeročno razvojno strategijo UP 2021-2027, katere pomemben element je tudi nadaljevanje razvoja in krepitev kluba Alumni UP. Poudarila je, da želi UP slediti kariernim potem diplomantov, jih spremljati in na podlagi njihovih sugestij graditi univerzo, ki bo še bolj sodobna in odzivna na potrebe družbenega razvoja.

Rektorica je nadalje izpostavila, da tudi Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030 poudarja pomen Alumni klubov in da si UP prizadeva k delovanju Alumni UP na način, kot ga poznajo zahodne univerze ter želi svojim diplomantom nuditi znanja, kompetence in možnosti strokovnega izpopolnjevanja tudi po zaključku študija.

Sledil je nagovor izr. prof. dr. Mirka Prosena, predsednika Alumni UP, ki je izpostavil pomembnost Alumni UP kot tistega segmenta univerze, ki prispeva k dvigu zavesti, da je povezava med univerzo in diplomanti pomembna in nujna tudi po zaključku študija.

Nadaljeval je s predstavitvijo dela Alumni UP v preteklem letu, ko so bili postavljeni temelji njegovega delovanja, na katerih se bo lahko oblikoval in nadgrajeval v smeri želja in potreb članov in univerze. Poudaril je, da je Alumni UP še na začetku svoje poti, da pa kljub temu idej za nadaljevanje ne manjka in so že združene v akcijski načrt do leta 2025.

Tekom pogovora na okrogli mizi so sodelujoči izpostavili iztočnice za nadgradnjo Alumni UP. Predvsem je pomembno, da dogodki, na katerih se srečujejo člani kluba, ponujajo na eni strani izmenjavo znanj in povratnih informacij med univerzo in okoljem, na drugi strani pa ostajajo v obliki neformalnih srečanj, ki omogočajo mreženje, druženje in dobro voljo.

Za odlične glasbene vložke med dogodkom je poskrbel Godalni kvartet Prima v zasedbi Nejke Čuk (1. violina), Anike Ploj (2. violina), Sare Štrancar (viola) in Luke Mužina (violončelo), okrogli mizi pa je sledilo sproščeno druženje v atriju rektorata Univerze na Primorskem.

Alumni UP je zgodba, ki se razvija. Z organizacijo prvega Tedna Alumni UP je univerza želela opozoriti na njegovo delovanje. Veseli bodo vsakega novega člana! Vključitev je zelo enostavna, pristopna izjava je dostopna preko spletnega obrazca.