ZAKLJUČEK PROGRAMA INTEREG 2014-2020: Potekala bo spletna konferenca z naslovom "Izkušeni v nove paradigme"

Koper

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju z Organom upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020, Avtonomno deželo Furlanija Julijska krajina in s Fakulteto za Management Univerze na Primorskem - vodilnim partnerjem projekta NUVOLAK 2 in partnerjem Ecipa Nordest, 20. 1. 2021 organizira programski letni dogodek z naslovom "Izkušeni v nove paradigme". Letni dogodek, tretji po vrsti, bo zaradi znane situacije COVID-19 prvič v izveden v celoti online. Namenjen bo soočanju doseženih rezultatov v luči potreb, ki jih pred družbo postavljajo nove strategije in načrti Evrope za prehod v brezogljično družbo. Letni dogodek bo hkrati demonstracija izvedene prakse, ki jo je v okviru projekta NUVOLAK 2 razvilo projektno partnerstvo.

Dogodek se bo odvijal v sredo, 20. januarja 2021 od 9. ure dalje Potekal bo potekal v treh sklopih.  Po uvodnih besedah predstavnikov sodelujočih držav in programa bodo projektni partnerji predstavili štiri projekte iz Programa Interreg IT-SI 2014-2020 ter enega iz transnacionalnega programa ALPSKI PROSTOR, ki sodijo na področje spodbujanja inovacijskih zmogljivosti.

Sledila bo razprava, v katero se bo lahko vključila širša strokovna in splošna javnost. V okviru dogodka bo v imenu UP Fakultete za management vodja projekta prof. dr. Mitja Ruzzier predstavil projekt Nuvolak2, spletno platformo Mikrobiz in dogodek Festinno, prav tako pa bo kot primer dobre prakse predstavljen projekt CAB , pri katerem je prav tako sodelovala UP Fakulteta za management.

Prof. dr. Mitja Ruzzier

Prav Festival inovativnosti – festINNO v organizaciji UP Fakultete za management je v enajstih letih, kolikor se izvaja, pomembno prispeval k ozaveščanju o pomenu podjetništva.  S konkretnimi vsebinami, nagovori in zgledi je spodbudil podjetniški duh več kot 3000 posameznikom iz različnih ciljnih skupin - mladim, startup podjetnikom, zainteresirani javnosti in številnim mikro, malim in srednjim podjetjem - s pomočjo različnih deležnikov podjetniškega ekosistema: fakultetami, podpornimi institucijami podjetništva, raznimi organizacijami ter podjetji. To so naredili z več kot 116 različnimi predavanji, tekmovanji, okroglimi mizami, pogovori in delavnicami, deloma tudi v italijanskem in angleškem jeziku.

Festinno se nadaljuje in sledi svoji viziji regijske čezmejne platforme za predstavitev, povezovanje in snovanje širših podjetniških aktivnosti, kot stičišče povezovanja akademske sfere, zainteresirane javnosti in gospodarstva ter načrtovalcev politik podpore podjetništva. Nova pozitivna izkušnja je pred UP Fakulteto za management postavila nov izziv, ki premošča omejitve lokacije, in sicer kako povezati in združiti najbolje iz virtualne in realnega sveta, kar bo ostalo aktualno tudi v "po-koronskem" času.

Lani je 11. izvedba FestINNA potekala v celoti preko e-okolja ZOOM in navdušila kar 650 različnih uporabnikov, ki so si v štirih sklopih lahko pogledali kar 17 različnih interaktivnih vsebin v treh različnih jezikih – slovenščini, italijanščini in angleščini ter tri vnaprej posnete vsebine, ki jih je pripravilo več kot 30 predavateljev in gostov. Vse vsebine si je ogledalo kar 1.750 gledalcev. S tem dogodkom se je festival potegoval tudi za prestižno evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva. Zaradi teh izjemnih dosežkov in odlično izvedbo projektov čezmejnega sodelovanja v programu Interreg ITA-SLO s projekti Nuvolak in Nuvolak2 so na UP Fakulteti za management sprejeli vlogo soorganizatorja letnega komunikacijskega dogodka ob zaključku programa Interreg 2014-2020 na osi 1b - Inovativnosti.