ZADKOVIĆ Z MIŠIČEM Z GLAVO SKOZI ZID ZARADI "REŠEVANJA" OKOLJA: Trije člani nadzornega odbora protestno odstopili, tudi predsednica!

Piran

Nadzorni odbor piranske občine je 21. junija letos vložil na računsko sodišče pobudo za revizijo Okolja Piran. O tem je obvestil piranskega župana Đenia Zadkovića in občinski svet ter jim predlagal, da odločitev o dokapitalizaciji javnega podjetja do odločitve računskega sodišča odložijo. Dokapitalizacijo Okolja Piran je Zadković kljub temu uvrstil na sejo občinskega sveta, ki bo potekala ta četrtek, kar pa je očitno sodu izbilo dno. Danes sta odstopila predsednica nadzornega odbora piranske občine Divna Čelhar in član Andrej Korenika, kot smo neuradno izvedeli pa naj bi odstopila še ena članica.

Ne glede na to, da so tako župana Zadkovića kot občinske svetnike pozvali, naj počakajo z odločanjem glede dokapitalizacije javnega podjetja Okolje Piran, dokler računsko sodišče ne sporoči svojih ugotovitev, člane nadzornega odbora skrbi, da bodo njihov predlog preprosto zaobšli, s tem pa povzročili piranski občini veliko škodo.

Zadković je namreč za ta četrtek sklical redno sejo piranskega občinskega sveta, na predlaganem dnevnemu redu pa je tudi točka, ki predvideva obravnavo dokapitalizacije Okolja Piran.

Predsednica nadzornega odbora piranske občine Divna Čelhar, njen namestnik Robert Kranjc in člani Andrej Korenika, Nina Spremo, Mojca Stegovec, Daniel Lovšin in Valter Antolovič so v svojem današnjem dopisu poudarili, da niso zavzeli nobenega stališča glede tega, ali je dokapitalizacija smotrna ali ne. Menijo pa, da je pred takšno odločitvijo nujno potrebno odgovoriti na nekatera vprašanja, ki jih je nadzorni odbor postavil piranski občini.

"Na podlagi odgovorov, ki jih kljub večkratnim pozivom vse do danes nismo prejeli, bi se občinski svet lahko odločil o smotrnosti dokapitalizacije," so sporočili nadzorniki. Njihova izredna seja je potekala 14. junija, predlog za revizijo pri računskem sodišču je bil vložen teden dni kasneje.

"Ko so izvedeli za izredno sejo, so vodilni delavci piranske občine tik pred sejo poskušali vročiti dokumentacijo, ki je bila pogojena s podpisom izjave o varovanju podatkov. Glede na to, da nadzorni odbor piranske občine ni v neposrednem razmerju z Okoljem Piran, se je soglasno odločil, da izjave ne bo podpisal, posledično pa tudi dokumentacije ni prevzel," so navedli in dodali, da so na občini zatem pritrdili njihovemu stališču, da podpis takšne izjave ni potreben, a kljub temu do danes niso prejeli dokumentacije.

Odgovore na katera vprašanja želijo imeti nadzorniki piranske občine?

V nadzornem odboru navajajo, da v medijih prihaja do kontradiktornih in nasprotujočih si izjav glede poslovanja Okolja Piran, ki vzbujajo v javnosti dvome glede načina porabe javnih sredstev. "Na eni strani se v medijih pojavljajo članki o uspešnosti poslovanja, po drugi strani pa Okolje podaja občini predlog za dokapitalizacijo, saj naj bi bili podani indici, ki kažejo, da je podjetje insolventno".

Ob tem opozarjajo, da je sicer predvidena dokapitalizacija Okolja v višini 1.307.902,21 evrov, na dan 30. aprila 2021 pa je znašal dolg Občine Piran do Okolja nekaj manj kot 1.579.504,72 evrov in še 1.146.297,79 evrov odprtega dolga do ostalih dobaviteljev.

"Z zgornjimi številkami ugotovimo, da skupni dolg znaša 2.725.802,51 evrov. To pomeni, da bi z dokapitalizacijo zaprli le 48 odstotkov dolga. Zato gre izpostaviti dejstvo, da odločitev o dokapitalizaciji tudi sicer ne bi sanirala podjetja v celoti, in bi podjetje imelo tudi v nadaljevanju finančne težave," zato je za nadzornike nesprejemljivo, da je Zadković na dnevni red seje občinskega sveta uvrstil dokapitalizacijo, kljub vloženi pobudi za revizijo, saj utegne občini nastati "nenadomestljiva in materialna škoda".

Glede na zapisano v sporočilu za javnost in glede na delovanje vodstva Občine Piran objavljam še meni edino logično posledico.

Objavil/a Andrej Korenika dne Ponedeljek, 05. julij 2021

Svoj odstop z mesta člana nadzornega odbora piranske občine je danes na Facebooku sporočil Andrej Korenika, svoj odstop pa nam je potrdila tudi predsednica Čelharjeva.

Pozno popoldne so se na dogajanje odzvali na piranski občini oziroma Zadković, ki pravi, da kot izhaja iz sanacijskega načrta za Okolje Piran, dokapitalizacija ni edini sanacijski ukrep.

"Z izvedbo dokapitalizacije ne bodo zagotovljena sredstva za 100-odstotno poplačilo vseh upnikov, ampak bo zagotovljen del sredstev, ki bo kratkoročno omogočil nižje stroške poslovanja in povečanje bonitetne ocene družbe.  Za izvedbo ostalih ukrepov so v predlogu sklepa o seznanitvi s sanacijskim načrtom podane usmeritve za zagotovitev sredstev v proračunu za leto 2022 (za potrebe odkupa projekta Košta) in za nadaljevanje aktivnosti, potrebne za dezinvestiranje objekta Fornače 33," pojasnjujejo na piranski občini in dodajajo:

Zadković: občinski svet je edini pooblaščen, da odloči, ali je dokapitalizacija primeren ukrep

"Župan se je po proučitvi vsega relevantnega gradiva, posredovanega s strani Javnega podjetja Okolje Piran, odločil da skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bo občinski svet seznanil s sanacijskim načrtom in lahko zavzel stališče do njega, prav tako je edini pooblaščen, da odloči o tem, ali je predlagana dokapitalizacija potreben in primeren ukrep."

Zakaj ni sledil predlogu nadzornega odbora pa Zadković navaja, da zato, ker so sredstva za predvideno dokapitalizacijo predvidena v proračunu za letošnje leto; ker realno ni pričakovati, da se bo računsko sodišče nemudoma odzvalo na pobudo in še letos izvedlo revizijo; ker je piranska občina prejela pozitivno mnenje finančnega ministrstva v zvezi s priglašeno dovoljeno državno pomočjo v obliki nadomestila za izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena.

Nadalje, ker iz elaborata prihodkov in stroškov izvajanja gospodarskih javnih služb "jasno izhaja, da je javno podjetje v prikazanem obdobju prejemalo nezadostno plačilo za izvajanje javnih služb iz razloga zamrznitve cen komunalnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih ter padavinskih voda v preteklosti in se dokapitalizacija izvaja z namenom zagotovitve nadomestila za izvajanje storitev splošnega gospodarskega pomena".

Kot so še zapisali na piranski občini, je Okolje Piran redno revidirano, "iz revizij pa izhaja jasna ocena stanja in sicer, da je javno podjetje finančno omejeno in da je potrebno izvesti ustrezne aktivnosti. Za dokončno sanacijo je predvidenih več ukrepov, njihov skupni imenovalec pa je med drugim tudi izvedba dokapitalizacije – podana je ocena, da sanacija brez dokapitalizacije ni možna. S strani poslovodstva javnega podjetja so podana (in občinski svetnikom posredovana) vsa pojasnila v zvezi s finančnimi učinki dokapitalizacije ter transparentno je prikazan tudi scenarij poplačila obveznosti s sredstvi, prejetimi preko dokapitalizacije".

Zadković: vsa dokumentacija se od 14. junija nahaja pri tajnici nadzornega odbora

Poudarjajo še, da je Zadković na osnovi vprašanj nadzornega sveta 7. junija zahteval dodatna pojasnila poslovodstva Okolja Piran, jih dobil in tudi posredoval občinskim svetnikom. 

"Prav tako je župan nadzornemu odboru posredoval sanacijski načrt in vmesno poročilo, dne 23.6.2021 pa je nadzornemu odboru posredoval tudi pojasnilo, da člani nadzornega odbora niso dolžni podpisati izjave o varovanju poslovne skrivnosti v zvezi s sanacijskim načrtom, saj so dolžni poslovno skrivnost varovati že na podlagi splošnih določil Zakona o lokalni samoupravi in Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Piran. Vsa dokumentacija se od 14. junija 2021 fizično nahaja pri tajnici nadzornega odbora in je na razpolago članom. Občinski svet kot skupščina bo tako imel na seji z dne 8. julija 2021 možnost sprejeti jasno stališče do predlagane sanacije javnega podjetja, kakor tudi do predvidene dokapitalizacije," zaključujejo na piranski občini.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Cazzimperio  |  06 .07. 2021 ob  05: 57
14
Podjetje že rešujejo z najdražjo parkirnino, najdražjo položnico za ravnanje z odpadki, privezi....
Nihče pa ne želi povedati, da so se enormno povečali odhodki zunanjim izvajalcem.

Gašar Gaš Mišič  |  06 .07. 2021 ob  00: 06
Kolega Robi, nič bat, jaz se tudi ne skrivam pod psevdonimi. Daj bova rešila v vinski kantini. Samo zrihtaj koga da bo vozil. Robi, koliko miligramske že ti jemlješ?
S spoštovanjem kolegi na Regionalu

ps. robi, google ve o tebi več, kakor en ubogi nObala1
Pjero Shriba |  05 .07. 2021 ob  20: 52
Občina Piran obstaja samo v poletnih mesecih.
Pozimi turistiv ni, kot ni ogromno ljudi z virtualnim stalnim prebivališčem.
To je očitno, če se v kakem zimskem dnevu sprehodite po Piranu.
Če ni pravih prebivalcev, kako naj bo neka konsistentna občinska uprava ?
Piran je bolj avtokamp, kot mesto s svojo dušo.
robert krajnc |  05 .07. 2021 ob  20: 30
-19
Obala1
Spostovani, vezano na Vas komentar v zvezi z mojim preteklim delom in mojim”domnevnim metanjem iz policije in pokvarjenostjo” boste imel moznost, da le-to izjavo argumentirate pred pristojnimi organi. Mogoce bo le nekolik draga za Vas. Ocitno veste o meni vec kot jaz sam in moji bliznji. In se nekaj; poizkusajte biti vsaj toliko pismen in si prebrati izjavo NO Obcine Piran, mogoce celo veckrat, da jo boste razumel! V kolikor pa rabite dodatna pojsnila pa me lahko tudi obiscete (Glede na to, da toliko veste o meni, vam verjetno ne bo tezko me poiskati)in Vam z veseljem razlozim kar ocitno nocete razumet.
S spstovanjem, Robert Krajnc

ps. nekateri se pac ne skrivamo pod psevdonimi, z razliko od Vas.

Obala1 |  05 .07. 2021 ob  19: 54
35
Zadkovic, Misic, Kranjc , vse sami super strokovnjaki na podrocju financ …Genio celo življenje samo slikal, Kranjca so vrgli ven z policije ker tudi za njih je bil prevec pokvarjen, Misic mešetari celo življenje …kaksna ekipa