ZA VARNE PROMETNE RAZMERE V KOPRU: V torek javna razprava o viziji in ciljih

Koper

Mestna občina Koper bo pripravila novo Občinsko celostno prometno strategijo (OCPS), s katero želi svojim občankam in občanom zagotoviti varne prometne razmere, predvsem pa alternativne oblike mobilnosti, ter s tem izboljšati bivanjske pogoje. V pripravo OCPS želi vključiti tudi občanke in občane, zato bo v torek, 18. junija, ob 17. uri v prostorih Krajevne skupnosti Dekani potekala javna razprava o viziji in ciljih OCPS ter stanju prometa v Mestni občini Koper. 

Mestna občina Koper je marca začela pripravo nove OCPS, ki stremi k doseganju ravnovesja med družbeno enakostjo, kakovostjo življenjskega okolja in gospodarsko uspešnostjo. Osredotoča se na iskanje ukrepov za izboljšanje dostopnosti za vse prebivalce in obiskovalce občine, ne glede na njihovo starost, zdravje ali socialni status. V ospredje torej postavlja mobilnost človeka, ne vozil.

Vizija MOK vključuje povečanje prometne varnosti, zlasti za šibkejše udeležence, izboljšanje prometnih storitev in njihove dostopnosti ter zmanjšanje negativnih vplivov prometa na zdravje in okolje. S potrjeno OCPS bo koprska občina lahko kandidirala za evropska in državna sredstva, ki bodo podprla razvoj nemotoriziranih oblik mobilnosti in uporabo alternativnih pogonov v prometu.

MOK pa se zaveda, da je za učinkovito oblikovanje strategije ključnega pomena mnenje občank in občanov. Izvedla je že delavnico z delovno skupino, sestavljeno iz različnih deležnikov iz lokalnega okolja, v torek, 18. junija, pa bo v Dekanih potekala javna razprava na temo prometa v Mestni občini Koper. Javna razprava o viziji in ciljih OCPS bo ob 17. uri v prostorih Krajevne skupnosti Dekani, na naslovu Dekani 209.

Pristojni občinski urad bo OCPS v naslednjih dneh predstavil tudi Občinskemu svetu Mestne občine Koper.

Deli novico: