ZA BOGATEJŠE SPREHODE PO POKRAJINSKEM MUZEJU: Izšel je težko pričakovan muzejski vodnik

Koper

Pokrajinski muzej Koper z veseljem predstavlja svoj novi vodnik, ki prikazuje zbirke v palači Belgramoni Tacco in muzejski lapidarij v vrtovih palače. Temu bosta v prihodnjih letih sledila še vodnik po etnološki zbirki ter vodnik po zbirki novejše zgodovine. Vodnik je izšel v treh jezikovnih različicah – slovenski, italijanski in angleški. Publikacija je bila dolgo pričakovana, saj je prejšnji vodnik izšel daljnega leta 1973. Od prvega skromnega vodnika po muzeju leta 1926 pa je minilo skoraj 100 let!

Vodnik po Pokrajinskem muzeju je izšel v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku.

Pri snovanju vodnika so avtorji sledili dvema ciljema: vodnik naj obiskovalca vodi po muzejskih zbirkah in naj mu bo v pomoč pri samem ogledu, hkrati pa naj bo verodostojen in zanimiv vir znanja o dediščini, ki bogati vsako domačo knjižnico in omogoča uporabniku poglobljeno branje o vsebinah, ki ga še posebej zanimajo, tudi ko je muzejska izkušnja že za njim.

Kužek Reks, maskota izobraževalnih dejavnosti muzeja

Vodnik odlikuje bogato slikovno gradivo, avtorji pa so ga želeli popestriti z nekaj novostmi. S predstavitvijo restavratorskih postopkov na izbranem gradivu bralcu omogočajo vpogled v ta pomemben segment muzejskega dela, s kratkimi zanimivostmi ob robu daljših tekstov pa radovednost v bralcih vzbuja kužek Reks, maskota izobraževalnih dejavnosti muzeja ter jih vabi, da si o posameznem predmetu ali obdobju preberejo še več.

Vodnik je naprodaj v muzejski trgovini.

Vodnik je izšel v nakladi 1.000 izvodov in je na voljo v muzejski trgovini po dostopni ceni 3 evre oziroma 2 evra ob nakupu vstopnice.