Vzajemci lani z negativnim denarnim tokom in manj vlagatelji

Vzajemni skladi so lani beležili negativen denarni tok, saj je bilo v njih za 37,678 milijona evrov več izplačil kot vplačil sredstev. Število vlagateljev se je znižalo za 10.794 na 420.801, kažejo podatki portala vzajemci.com.

Pozitiven denarni tok sta lani beležili skupini delniških skladov (+5,321 milijona evrov) in denarnih skladov (+12,358 milijona evrov). Negativni denarni tok pa sta beležila mešani sklad, kjer je bilo za 42,355 milijona evrov več izplačil kot vplačil sredstev, ter obvezniški sklad s 13 milijoni evrov več izplačil kot vplačil.

Decembra je bil neto denarni tok vseh vzajemnih skladov pozitiven. V tem mesecu je bilo za 136.000 evrov več vplačil kot izplačil sredstev. Najvišji priliv sredstev je beležila skupina denarni skladi, pozitiven mesec je bil tudi za delniške sklade. Medtem sta odlive beležili skupini mešani in obvezniški skladi.

Povprečna donosnost vseh skladov domačih in tujih družb za upravljanje z dovoljenjem za trženje v RS je bila decembra negativna in je znašala minus 0,37 odstotka. Povprečna donosnost slovenskih je bila negativna, medtem ko so skladi tujih upravljavcev v povprečju pridobili 0,06 odstotka vrednosti.

Med vsemi je bil decembra po podatkih portala vzajemci.com najdonosnejši delniški sklad, ki sredstva vlagateljev investira v podjetja iz Japonske. Vrednost enote premoženja sklada se je zvišala za 4,53 odstotka. Med petimi najdonosnejšimi skladi so bili tudi takšni, ki sredstva vlagateljev investirajo v Indiji in na Balkanu ter v ameriške delnice ter v tehnološka podjetja.

Med panožnimi skladi so decembra izstopali predvsem tisti, ki sredstva vlagateljev investirajo v delnice iz sektorja informacijskih tehnologij ter iz sektorja telekomunikacij. Najnižjo donosnost pa so beležili tisti skladi, ki sredstva vlagateljev investirajo v delnice podjetij iz sektorjev potrošnih dobrin, osnovnih potrošnih dobrin ter javnih dobrin.

Med vzajemnimi skladi so leta 2013 prevladovali predvsem skladi, ki sredstva vlagateljev investirajo v japonske in ameriške delnice. Med obvezniškimi skladi so prevladovali skladi, ki sredstva vlagateljev investirajo v visokodonosne obveznice evropskih izdajateljev, navaja portal.

Med sektorsko omejenimi skladi se je lani najbolje odrezalo zdravstva. Dobro je šlo tudi delnicam sektorja telekomunikacij ter informacijskih tehnologij. Najslabše so leto zaključili skladi, ki sredstva vlagateljev investirajo v delnice podjetij iz sektorja surovin in materialov. Za padec je zaslužno zlato, ki izgubilo približno četrtino vrednosti in leto sklenilo z najvišjim padcem v zadnjih 30 letih.