VSE VEČ DEMENCE IN KOGNITIVNEGA UPADA: Študentke s Famnita preverjale, kako učinkovite so aktivnosti pri osebah, ki trpijo za to boleznijo

Koper

Po svetu živi že okoli 50 milijonov ljudi z demenco, v Sloveniji 32 tisoč. Gre za kronično bolezen, ki prizadene višje možganske funkcije in se odraža na vsaj treh področjih človekovega delovanja: na kognitivnem (spomin, mišljenje, orientacija, govor, izvršilne funkcije, pozornost, računanje, logično sklepanje, presojanje), osebnostnem (čustva, vedenje, depresivnost, anksioznost, halucinacije) ter na področju senzornih zaznav in motorike.

Število obolelih se lahko v dvajsetih letih podvoji, zato je demenca problem slehernega posameznika in družbe kot celote. V okviru projekta Učinkovitost preventivnih aktivnosti pri osebah s kognitivnim upadom in demenco so tako študentke psihologije in biopsihologije z UP FAMNIT ter delovne terapije z UL Zdravstvene fakultete v sodelovanju z delovnimi in s pedagoškimi mentorji implementirale kognitivne igre ter preverjale njihovo učinkovitost pri krepitvi oz. ohranjanju kognitivnih zmožnosti pri starejših.

V dveh domovih starejših občanov v Šiški in Preboldu so z 21 stanovalci v dveh skupinah izvedle serijo dvanajstih delavnic, na katerih so oskrbovanci spoznali številne didaktične igre, med njimi tudi sestavljanke, ki so produkt sodelujočega partnerja Silway. "Delo je potekalo v sproščenem ozračju, tako da smo na delavnicah vsi uživali," je povedala študentka Biopsiholgije, Anja Zupanc.

Študentke so skupaj z delovnima terapevtkama, ki sta zaposleni v domu za starejše občane, stanovalcem z individualiziranim pristopom omogočile krepitev kognitivnih zmožnosti oz. ohranjanje tistih, ki so bile že dobro ohranjene. Poleg tega so z ozaveščanjem javnosti širile sporočilo o pomembnosti skrbi za starejše in omogočanja kakovostne starosti z različnimi aktivnostmi. 

Študentka magistrskega študija Uporabna psihologija, Špela Bizjan je dejala, da še ni imela priložnosti delati s starostniki in ta projekt ji je to omogočil: "Izpopolnila sem znanje vodenja delavnic ter spretnost skupinskega dela in dela s starostniki, pridobila pa izkušnje s področja raziskovanja in spremljanja izvajanja testiranja udeležencev projekta."


Kaj so se študentke pri tem naučile, pa si lahko preberete na portalu Univerze na Primorskem - Up budi s klikom na spodnjo povezavo.

Deli novico: