VSAK TRETJI OBJEKT SE GRADI NA ČRNO: Inšpektorji na terenu, najvišja kazen, ki so jo izrekli, je 5000 evrov

Slovenija

Gradbena inšpekcija je v okviru letošnjega nadzora, ali imajo objekti v gradnji gradbeno dovoljenje, v 70 odločenih zadevah ugotovila 25 nedovoljenih objektov. Od teh je 20 nelegalnih, trije neskladni in dva nevarna objekta, so sporočili z inšpektorata za okolje in prostor.

Gradbeni inšpektorji so v nadzoru med februarjem in julijem preverjali, ali imajo objekti, ki so v gradnji, izdano gradbeno dovoljenje. Uvedli so 139 inšpekcijskih postopkov in do 4. avgusta odločili v 70 zadevah.

Za 20 nelegalnih objektov so odredili ustavitev gradenj in rok za odstranitev objektov. Za dva nevarna objekta pa so odredili takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje.

Za tri neskladne objekte so odredili odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Med temi so bile, da na gradbiščni tabli niso bili navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, da gradbiščna tabla na dvojezičnem območju ni bila popolna, da začetek gradnje ni bil prijavljen na predpisan način, da ni bilo dokazil o imenovanju nadzornika za vodenje strokovnega nadzora pri gradnji, da načrt organizacije gradbišča ni bil izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in da ni bilo zapisnika o zakoličbi.

Izdali so eno odločbo z izrečenim opominom, eno odločbo o prekršku z globo 5000 evrov in en plačilni nalog z globo 1000 evrov. Prekrški so se nanašali na ugotovljene nedovoljene objekte, ko se je z gradnjo pričelo pred pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti pa so inšpektorji izrekli opozorilo in odredili rok za njihovo odpravo.

Kot pravijo na inšpektoratu, je bila akcija prvenstveno usmerjena v objekte v gradnji na varovanih območjih, in ne v že zgrajene in vseljene objekte. Gradbeni inšpektorji so z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. V primerih, ko je bilo ugotovljeno, da je gradnja dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem.

"Pri izvedbi akcije nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov še vedno ugotavljamo, da je odstotek ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno usmerjenih rednih nadzorih terena (kjer ni podane prijave ali pobude) izredno visok. Glede na to, da do sedaj pridobljeni rezultati predmetne akcije preprečevanja nedovoljenih gradenj objektov v letu 2020 kažejo, da je 35,7 odstotka preverjenih objektov oziroma vsak tretji objekt v gradnji nedovoljen, lahko ugotovimo, da se stanje na terenu v primerjavi s prejšnjimi leti ni izboljšalo," so navedli.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija