VISOK OBISK NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM: Uradno srečanje s francosko veleposlanico Florence Ferrari (FOTO)

Koper

V sredo, 8. decembra, je Univerzo na Primorskem (UP) obiskala francoska veleposlanica Florence Ferrari. Uvod v uradno srečanje, ki se ga je udeležila tudi direktorica Francoskega inštituta v Sloveniji Isabelle Desvignes ter svetovalca na veleposlaništvu Vincent Gremeret in Valentine Morel, sta pripravila rektorica UP prof. dr. Klavdija Kutnar in prorektor za internacionalizacijo izr. prof. dr. David DeVallance.

Po predstavitvi univerze in že obstoječih sodelovanj med UP in francoskimi visokošolskimi institucijami, raziskovalnimi centri in drugimi organizacijami je beseda tekla zlasti o študijskih mobilnostih. Francija je namreč v zadnjih letih vse bolj zanimiva za študente UP in to ne zgolj za tiste, ki se učijo francoskega jezika, saj se slovenski diplomanti odločijo tudi za nadaljevanje študija na francoskih univerzah. Kot je izpostavila veleposlanica, se tudi zanimanje francoskih študentov za študij v Sloveniji povečuje bodisi zaradi dobrih pogojev za študij bodisi zaradi kakovostih programov, ki jih slovenske univerze ponujajo tudi v angleškem jeziku.

Gostje so se nato srečali s francoskimi državljani, ki so trenutno zaposleni na Univerzi na Primorskem oziroma na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE. Svoje raziskovalno delo so predstavili dr. Clément Jean Dallard, ki je na podoktorskem izobraževanju na UP FAMNIT; dr. Laetitia Sarah Jennifer Marrot, raziskovalka na UP IAM in InnoRenew CoE in štipendistka sklada Marie Curie ter prof. dr. Michael Nicolas Mrissa, predavatelj na UP FAMNIT in raziskovalec na InnoRenew. Vsi so se strinjali, da so pogoji dela in življenja v Sloveniji zelo dobri in zagotovo zanimivi tudi za druge francoske raziskovalce.

Sledil je obisk na UP FHŠ, kjer sta veleposlanico sprejeli dekanja fakultete prof. dr. Irena Lazar in prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget. Veleposlanica je študentom predstavila svoje delo, nato jih je povprašala o odločitvah za študij francoščine, o dosedanjih izkušnjah in željah za nadaljnje delo. Sproščenega pogovora sta se udeležila tudi lektorja mag. David Bizjak in mag. Polona Oblak.

Univerza na Primorskem se že od svoje ustanovitve povezuje s partnerji s celega sveta. Sodelovanje s francoskimi institucijami sega na različna področja znanosti, partnerske ustanove pa so visokošolski in raziskovalni centri ter druge organizacije in podjetja. Plodno je tudi sodelovanje s Francoskim inštitutom v Sloveniji, v okviru katerega so bile že organizirane poletne šole, usposabljanja, delavnice in drugi dogodki.

Raziskovalci UP se s francoskimi kolegi redno srečujejo tako v okviru mednarodnih projektov kot na znanstvenih konferencah ter izven organiziranih srečanj, utečene so tudi objave skupnih znanstvenih člankov in obojestranski raziskovalni obiski. Trenutno ima UP v Franciji 35 partnerskih institucij, s katerimi sodeluje na 41 mednarodnih projektih, raziskovalni inštitut InnoRenew CoE pa se v okviru šestih večjih mednarodnih projektov povezuje z 12 partnerji. Več o sodelovanju s francoskimi ustanovami lahko preberete v spodnji zloženki.

Collaboration between institutions in France and the University of Primorska and InnoRenew CoE