Virant: Kritik in pripomb na zakon o odškodninah za izbrisane ni več

Odbor namestnikov ministrov Sveta Evrope se je na zakon o odškodninah za izbrisane odzval zelo pozitivno, je po zasedanju omenjenega odbora dejal notranji minister Gregor Virant. Kot je povedal, je bil zakon deležen pohval, kritik in pripomb nanj pa ni več.

Kot je po zasedanju odbora, ki spremlja uresničevanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, dejal Virant, je dobil vtis, da bo zakon zadostoval za dokončno ureditev vprašanja odškodnin za izbrisane. Se pa notranji minister zaveda, da bo zadnjo besedo glede zakona imelo evropsko sodišče. "Njegove sodbe ni mogoče vnaprej predvideti, po mojem pa obstaja zelo velika verjetnost, da bo odškodninska shema, ki jo predvideva zakon, zadoščala," je dejal.

Odbor bo sklepe, tudi glede Slovenije, sprejel v četrtek, zadnji dan svojega zasedanja, Virant pa pričakuje, da bodo izrazito pozitivni. Še preden je odšel na zasedanje odbora, se je slovenski notranji minister srečal s komisarjem za človekove pravice Sveta Evrope Nilsom Muižnieksom. Ta je po njegovih besedah sprejem zakona zelo pozdravil.

Muižnieks je sicer v torek v Bruslju dejal, da bo Viranta danes pozval, naj preuči možnost, da se krog upravičencev do odškodnin razširi tudi na tiste ljudi, ki niso vključeni v odškodninsko shemo in naj bi jih bilo okoli 12.000. Kot je pojasnil Virant, je Muižnieks omenjeno vprašanje danes res izpostavil, sam pa mu je pojasnil, da to ni mogoče in da je takšna odločitev skladna s sodbo evropskega sodišča. "Slednje je namreč zavrnilo pritožbo dveh izbrisanih, ki nista v nobeni fazi pokazala interesa, da bi si uredila status. Takim izbrisanim odškodnina ne pripada," je povedal Virant.

Na neuradnih pogovorih se je notranji minister danes sestal še s tajnikom Evropskega sodišča za človekove pravice Erikom Friberghom.

Po zasedanju odbora naj bi se notranji minister sestal z generalnim sekretarjem Sveta Evrope Thorbjornom Jaglandom, ker pa je ta zaradi nujnih zadev moral oditi v Kijev, se je sestal z njegovo namestnico. Po Virantovih besedah so bili tudi z njene strani deležni pohval za sprejeti zakon, dotaknila pa sta se tudi nedavnega odstopa senata Komisije za preprečevanje korupcije. "Ob tem je izrazila zaskrbljenost, ker je senat odstopil zaradi protesta proti neodzivnosti na korupcijo, skrbi jih tudi, da je Slovenija na lestvicah stopnje korupcije ponovno padla," je dejal Virant.

Slednji ni mogel napovedati, kakšne bodo nadaljnje odločitve evropskega sodišča glede izbrisanih, "je pa povedal, da bo sodišče preučilo našo odškodninsko shemo in če bo ugotovilo, da je ustrezna, ne bo vzelo v obravnavo nadaljnjih pritožb", je povedal Virant.