Večina jih bo novo leto praznovalo doma

Slovenija

Po rezultatih ankete, ki jo je danes objavilo Delo, gre skoraj 40 odstotkov vprašanih v leto 2014 brez posebnih pričakovanj. Nekaj manj kot tretjina jih meni, da bo v prihodnjem letu bolje, nekaj več kot četrtina pa, da bo slabše. Lani je poslabšanje v novem letu pričakovalo kar 42,8 odstotka vprašanih.

Na vprašanje glede splošnih pričakovanj za prihodnje leto je 39,5 odstotka vprašanih odgovorilo, da bo enako kot letos. Nekaj manj kot tretjina oz. 31,6 odstotka jih meni, da bo bolje, 26,3 odstotka pa, da bo slabše.

Največ oz. 38 odstotkov vprašanih je tokrat dejalo, da je za njimi uspešno leto, devet odstotkov pa, da zelo uspešno leto. Leto 2013 ni bilo niti uspešno niti neuspešno za 33 odstotkov vprašanih, za 14 odstotkov je bilo neuspešno in za šest odstotkov zelo neuspešno.

Najbolj optimistični so upokojenci

Gospodarsko stanje v prihodnjem letu bo približno enako kot letos, meni 47 odstotkov vprašanih. Po mnenju 33 odstotkov vprašanih bo gospodarsko stanje slabše, po mnenju 17 odstotkov pa boljše. Najbolj optimistični so upokojenci, saj jih 27 odstotkov meni, da se bo gospodarsko stanje izboljšalo. Najbolj pesimistični so nezaposleni in anketiranci z višješolsko izobrazbo, saj 54 odstotkov tako prvih kot drugih meni, da bo stanje slabše.

Zdravje je za veliko večino oz. 91 odstotkov vprašanih najpomembnejša vrednota. Sledijo pa družinska sreča (84,1 odstotka), mir in varnost (48,4 odstotka), materialna preskrbljenost in ustrezna zaposlitev (37,4 odstotka), uspeh v karieri (13,6 odstotka) ter svoboda in demokracija (13,6 odstotka). Vprašani so morali izmed naštetih vrednot izbrati tri, zato seštevek odstotkov presega 100 odstotkov.

Za silvestrovo bo 60,2 odstotka vprašanih porabilo toliko denarja kot lani, 30,3 odstotka manj kot lani, 5,7 odstotka pa več kot lani.

Večina oz. 74,5 odstotka anketiranih bo novo leto praznovalo doma oz. v družinskem krogu, 7,6 odstotka pri prijateljih, znancih oz. sorodnikih, v tujini pa 4,8 odstotka. Manj jih bo praznovalo na prostem oz. na množični prireditvi (4,2 odstotka), na delovnem mestu (2,6 odstotka), na organizirani zabavi v lokalu (1,4) in v enem od turističnih krajev v Sloveniji (1,3).

Deli novico: