VAS ZANIMA PRODAJNO MESTO: Objavljen je javni razpis v Akvariju Piran

Piran

Univerza na Primorskem je objavila razpis za oddajo prodajnega mesta v stavbi Akvarija Piran, Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti z naslednjim prodajnim programom ali storitvami: 

prodaja tipičnih istrskih in/ali slovenskih spominkov in izdelkov domače obrti, knjige, keramični, glineni, leseni, stekleni, likovni ali drugi umetniški izdelki, darilni program, nakit, modni dodatki in drugo.

Akvarij Piran je zavezan k zmanjševanju obremenitve okolja s plastičnimi odpadki in zato v svoji ponudbi spodbuja prodajo lokalnih in okolju prijaznih izdelkov iz naravnih materialov.


Prednost imajo ponudniki s čim večjim deležem trajnostnih in eko izdelkov ter prodajnimi artikli, povezanimi z morsko tematiko in dejavnostjo akvarija 


Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper do vključno 29. 5. 2023, do 12. ure.

Najemna pogodba bo sklenjena za določen čas 2 let z možnostjo podaljšanja.

Celoten razpis in razpisno dokumentacijo lahko preberete tukaj.