V TRETJEM BIOLOŠKEM VEČERU UP FAMNIT: O pomenu gliv v urbanih gozdovih

Koper

Vabljeni na tretje letošnje predavanje v ciklu Famnitovih Bioloških večerov 2022/23. Predavanje z naslovom 'Pomen gliv v urbanih gozdovih' bo izvedel Luka Šparl preko videokonferenčne povezave ZOOM v sredo, 14. decembra, ob 19. uri.

Luka Šparl je po izobrazbi magister biologije in ekologije z naravovarstvom. Službeno deluje v upravljavski ekipi Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Je aktiven član gobarsko mikološkega društva Ljubljana, gobarskega društva Ptuj, določevalec samostojni svetovalec pri Mikološki zvezi Slovenije in član več drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave. Luka je tudi navdušen planinec in varuh gorske narave ter izrazit zagovornik družbene zaveze za razvoj in vzdrževanje ugodnega stanja biotske pestrosti ter sistemsko načrtovanega razvoja prostora in družbe. Predavatelj je tudi mentor osnovnošolcem, dijakom in študentom pri strokovnih nalogah s področja gliv in mentor skupin za proučevanje gliv na študentskih raziskovalnih taborih po Sloveniji.

V tretjem Biološkem večeru bo govora o glivah, organizmih, ki s svojim encimskim delovanjem učinkovito sodelujejo pri procesih kroženja snovi v naravi. Glive nas obdajajo vsepovsod in so ključni gradniki zdravih življenjskih okolij. Eno takšnih okolij so tudi urbani gozdovi, ki brez gliv ne bi bili takšni, kakršne poznamo. Predavatelj bo razkril priložnosti, ki jih nudijo urbani gozdovi z vidika zagotavljanja biotske pestrosti, vključno s pestrostjo funge oz. gliv. Skupaj boste iskali odgovore na vprašanja, kako vrstna drevesna sestava, lastniška struktura, razdrobljenost parcel, starost gozda ipd. vplivajo oziroma se odražajo na pestrosti gliv. Razmišljalo se bo tudi o tem, ali se kot družba v zadostni meri zavedamo ekološkega in naravovarstvenega pomena gliv ter vseh dobrobiti, ki jih nam, ljudem, s svojo prisotnostjo in uspevanjem omogočajo oziroma zagotavljajo.

Celoten program letošnjih bioloških večerov z ZOOM povezavo je dostopen tukaj.

Če ste drugo predavanje z naslovom 'EDUFarm projekt: Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini: vloga pridelovalcev in finančnih mehanizmov' zamudili, si ga zdaj lahko ogledate tukaj.