V SREDO ŽE 13. FESTINNO: Festival inovativnosti, ki združuje zabavo in inovativnost

Koper

Dogodek, ki ga je lani preko spleta obiskalo preko 1600 študentov, dijakov, podjetnikov, strokovnjakov in zainteresirane javnosti iz Slovenije in tujine zaradi specifičnosti razmer poteka ponovno preko spleta. V sredo, 25. maja, se bo na 13. FestINNU – Festivalu inovativnosti, ki je glede na predhodna leta nekoliko okrnjen, zvrstilo skupaj sedem delavnic, okroglih miz in predavanj, z domačimi in tujimi predavatelji, izkušenimi podjetniki, kreativnimi študenti in drugimi praktiki iz sveta intelektualne lastnine, podjetništva, trajnosti in drugih tematskih področij. Poudarek letošnjega sestanka bo na trajnosti in iskanju trajnostnih podjetniških priložnosti.

Udeleženci dogodka bodo imeli možnost mreženja, stika z delodajalci, povezovanja in učenja. Razglašena bo tudi najboljša podjetniška ideja s trajnostno komponento, tekmovanja sustainable INNOchallenge, za katero se potegujejo slovenski študenti Univerze na Primorskem, ki je organiziran skupaj z Regionalnim razvojnim centrom Koper in v okviru projekta Projekt BluAct Programa URBACT III.

Izjemno pester program bo tako postregel s predstavitvijo uspešne zgodbe podjetnika Jerneja Čopija, s podjetja Ensol 360, ki je bil tudi gazela primorsko-notranjske regije, delavnico inovativnosti in kreativnosti v so organizaciji točke SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije, delavnici o intelektualni lastnini ter orodji za pomoč pri poslovnem modeliranju.

Dogodek organizira UP, Fakulteta za Management, ob so-organizaciji Univerze v Udinah, podpori Spirita in MGRT ter vrste drugih soustvarjalcev in izvajalcev posameznih delavnic, ki vsako leto zvesto pomagajo krepiti in razvijati podjetniški duh, zaradi mednarodne obarvanosti in regijske naravnanosti ter širitve dogodka, pa bo del delavnic potekal tudi v angleškem in italijanskem jeziku. Prireditev je bila v letu 2020 nominirana tudi kot nacionalna zmagovalka na Natečaju Evropske komisije za spodbujanje podjetniškega duha.

Prijave za posamezne brezplačne delavnice in dogodke so še odprte in dostopne vključno s podrobnim programov na spletni strani INNO.si. Vsi dogodki bodo potekali preko spletnih platform Zoom oziroma v fizični obliki na partnerski Univerzi v Udinah.

Dogodek FestINNO 2022 sofinancirata SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.