V SREDNJEVEŠKI IZOLI NASTALA PREPISA ALIGHERIJEVE BOŽANSKE KOMEDIJE: Niz dogodkov, s katerimi bodo obeležili spomin

Izola

Z današnjem dnem se po vsem svetu pričenjajo dogodki, ki bodo obeležili 700-letnico smrti enega največjih srednjeveških pesnikov, Danteja Alighierija, avtorja Božanske komedije. Obletnico bodo v Izoli obeležili aprila z odprtjem prostorske instalacije Dante Copiosus in okroglo mizo Predstavitev izolske pisne in vizualne srednjeveške kulturne dediščine v juniju.

Faksimile izolskih Dantejevih kodeksov.

25. marec je datum, ki ga strokovnjaki prepoznavajo kot začetek popotovanja v onostranstvo v 'Božanski komediji'. Aktivnosti ob tako pomembni obletnici v Izoli potekajo v soorganizaciji občine in Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva, Italijanske samouprave narodne skupnosti Izola, Društva PiNA, Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper, Mestne knjižnice Izola, Glasbene šole Koper – podružnice Izola in Župnije Izola.

Prostorsko instalacijo Dante copiosus, avtorjev Stran 22 (Marko Čeh, Luka Frelih, Karlo Hmeljak, Kaja Kisilak, Neža Mekota, Katja Pahor, Marko Turkuš) pripravlja Društvo PiNA v sklopu projekta RUK, v palači Besenghi degli Ughi.

Instalacija obeležuje dva ohranjena kodeksa, prepisa Božanske komedije s komentarjem v latinščini, ki sta ob koncu 14. stoletja nastala v Izoli pod peresom Pietra Campennija iz Tropee. Instalacija Dante copiosus obiskovalca postavi v središče in mu v okviru zgodovine nastajanja, širjenja in proučevanja Komedije ter deleža, ki ga je in ga še zmeraj ima pri tem Izola, ponuja Dantejevo izkušnjo popotovanja po onostranstvo.

Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola in ZRS Koper pripravljata 28. junija okroglo mizo z naslovom Predstavitev izolske pisne in vizualne srednjeveške kulturne dediščine. Prepisovalec obeh izolskih Dantejevih kodeksov, Campenni, je bil notar in sekretar izolskega podestata v času 1398–1399. Zato že vrsto let potekajo raziskove, kako je Alighieri, eden največjih svetovnih književnikov, povezan z Izolo.

Leta 2010 so na pobudo nekdanjega izolskega podžupana iz vrst italijanske narodne skupnosti, Silvana Saua, stekle aktivnosti za izdajo faksimiliranih izdaj obeh izolskih kodeksov, ki sta bili leta 2014 predstavljeni javnosti. Z digitalno in tiskano objavo sta bila tako omogočena študij in obdelava dragocenega vira, ki prispeva k oplemenitenju lokalne identitete Izole in njene povezanosti s sredozemskimi in širše evropskimi vrednotami.

Izolo je vredno raziskati in predstaviti tudi kot središče redke, a pomembne dejavnosti rokopisnega prepisovanja, skriptorijev, ki je bila močno vpeta v tedanje najbolj napredne intelektualne tokove in kulturne kroge v sredozemskem in evropskem merilu.

Silvano Sau ob prestavitvi faksimilov leta 2014.

Izhodiščna točka okrogle mize bo profesionalna obrt oziroma delavnica za prepisovanje klasičnih in drugih rokopisov, ki je bila prisotna v srednjeveški Izoli in so jo intelektualci odkrivali v času humanizma ter v samem razcvetu renesanse. O tem priča prva glagolska knjiga, ki je šla v tisk leta 1480 ravno iz Izole, torej iz mesta, kjer so jo najprej prepisali. Na okrogli mizi bo sodelovalo osem poznavalcev kulturne zgodovine in dediščine.

Izolska Dantejeva kodeksa sta opremljena s komentarji (marginalijami) Benvenuta Rambaldija iz Imole. Izvirnik prvega kodeksa je nastajal v Izoli med letoma 1398 in 1399, kaligrafsko pa je bil dokončan leta 1400 v kraju Portobuffolé. Hranijo ga v Benetkah. Izvirnik drugega kodeksa je bil prepisan v Izoli leta 1395, hranijo ga v Parizu. Pridobitev njunih reprodukcij je bila z vidika kulturne dediščine lokalnega prostora ključnega pomena.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija