V Portorožu razpravljajo o nepremičninah

O aktualnih temah s področja nepremičnin ravno danes, ko bo DZ odločal o sprejemu zakona o davku na nepremičnine, razpravljajo tudi udeleženci 24. posveta Poslovanje z nepremičninami, ki bo še v petek potekal v Portorožu. Poleg novega zakona bo ena izmed pomembnejših tem tudi vprašanje deregulacije poklica nepremičninskega posrednika.

Tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami organizira Zbornica za poslovanje z nepremičninami, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

Zbornica za poslovanje z nepremičninami se že nekaj časa poskuša aktivno vključevati v vse faze oblikovanja zakona o davku na nepremičnine in bo kasneje sodelovala tudi pri izvajanju zakona, je ob robu posveta dejal predsednik upravnega odbora Zbornice za poslovanje z nepremičninami Franc Props, sicer generalni direktor družbe SPL Ljubljana.

Področje je potrebno urediti

Kot pravi, se zbornica pridružuje razmišljanjem, da je to področje potrebno urediti, se pa boji, da je bil celotni proces in postopki, ki so vodili v takšno obliko zakona, mogoče prehiter, v nekaterih delih "verjetno tudi nedomišljen". Kot je še dejal Props, bo samo izvajanje zakona pokazalo na stvari, ki so bile doslej spregledane in jih bo verjetno treba urediti v nadaljevanju.

Govora tudi o energetskem zakonu in gradnjah

Poleg problematike obdavčenja nepremičnin udeleženci posveta danes govorijo tudi o energetskem zakonu in o gradnjah po modelu javno-zasebnega partnerstva. Petkov del posveta pa predvideva še bolj poglobljene teme in predavanja po več sekcijah, in sicer bodo razprave potekale v okviru sekcije za nepremičninsko posredovanje, sekcije za individualno vrednotenje nepremični in v okviru stanovanjske sekcije.

Props je med drugim izpostavil področje razdeljevanja stroškov v povezavi s toploto in napovedal, da bo v petek predstavljen predlog sprememb pravilnika, ki to ureja, in s pomočjo katerih bi glede na dosedanja spoznanja lahko odpravili nekatere anomalije.

V petek bo govora o deregulaciji nepremičninskega posrednika

Ena od petkovih tem je tudi področje deregulacije poklica nepremičninskega posrednika. O smiselnosti deregulacije poklica posrednika oz. posrednice za nepremičnine ter o potrebi po deregulaciji dejavnosti nepremičninskega posredovanja bodo tako v petek govorili udeleženci okrogle mize, na kateri bosta med drugim sodelovali predstavnici ministrstva za infrastrukturo in prostor ter Zveze potrošnikov Slovenije. Med pomembnejšimi petkovimi temami je tudi področje vrednotenja nepremičnin.