V PORTOROŽU O POMENU DOBRIH NAVAD: Danes zdravi otroci so pogosteje jutrišnji zdravi odrasli

Piran

Fakulteta za vede o zdravju Univerza na Primorskem (UP FVZ) je prepoznavna raziskovalna in izobraževalna članica Univerze na Primorskem. Področje znanstveno-raziskovalnega dela UP FVZ se večinoma usmerja k reševanju problemov današnje družbe na področju javnega zdravja, ki jih je spodbudil nagel tehnološki razvoj in sodoben način življenja. V ospredju raziskav so dejavniki, ki predstavljajo visoko tveganje za razvoj številnih kroničnih nenalezljivih bolezni in so resen zdravstveni ter družbeni problem razvitega sveta, saj zmanjšujejo kakovost življenja.

"Od tod ideja, da z vsakoletno znanstveno-strokovno konferenco s področja zdravja različnih starostnih populacij na enem mestu zberemo in izpostavimo sodobne pristope za zmanjševanje oz. odpravljanje dejavnikov tveganja ter krepitve zdravja," izpostavlja dekan fakultete prof. dr. Nejc Šarabon. Letošnja letna konferenca zaključuje prvi ciklus treh zaporednih konferenc in nosi naslov "Zdravje otrok in mladostnikov". Konferenco je s častnim pokroviteljstvem podprl varuh človekovih pravic Republike Slovenije, gospod Peter Svetina.

Navade in vzorci vedenja, povezani z zdravjem, ki se razvijejo v otroštvu, nas spremljajo vse življenje. Zato je pomembno, da skrb za zdrav življenjski slog privzgojimo že v otroštvu, saj je ravno uvajanje in vzdrževanje zdravih življenjskih navad najboljše preventivno vedenje zoper pojav številnih bolezni in obolenj. Raziskovalci in javni organi namenjajo posebno pozornost obravnavi otrok in mladostnikov kot posebej ranljive skupine populacije, zavedajoč se pomena njihovih prihodnjih vlog v družbi. Danes zdravi otroci so pogosteje jutrišnji zdravi odrasli.

"Namen konference je opozoriti na zdravstvene težave otrok in mladostnikov ter podati morebitne smernice in rešitve, ki na področju zdravja otrok in mladostnikov nakazujejo na inovativne pristope in povečujejo možnosti izbire ustreznih, zdravju koristnih navad na vseh področjih družbenih aktivnosti in v različnih okoljih," še dodaja dekan.

Avtorji prispevkov in eminentni vabljeni predavatelji iz tujine predstavljajo aktualne študije in inovativne praktične pristope s poudarkom na: (1) psihosocialnih dejavnikih, ki vplivajo na zdravje otrok in mladostnikov; (2) prehrani otrok in mladostnikov; (3) IKT rešitvah in storitvah za zdravje otrok in mladostnikov; (4) vplivih okolja na fizičen in duševen razvoj otrok in mladostnikov (5) gibalni (ne)aktivnosti otrok in mladostnikov. Okrog 100 aktivnih udeležencev konference (raziskovalci, visokošolski učitelji, študenti, strokovnjaki s področja zdravstva in drugi) ima možnost odpreti pomembne razprave s ciljem izboljšanja zdravja in življenjskega sloga naših otrok ter sodobne pristope prenesti v svoje sedanje ali bodoče delo, kar je tudi končni cilj takega znanstvenega in strokovnega dogodka.

Drugi ciklus tovrstnih prireditev s področja zdravja različnih populacij se bo ponovno zavrtel prihodnje leto, 18. septembra 2020, v Portorožu, z znanstveno in strokovno mednarodno konferenco "Zdravje delovno aktivne populacije".

Deli novico: