V oskrbi z električno energijo in plinom lani največja rast prihodkov

Lani je v 119.692 podjetjih s pretežno tržnimi dejavnostmi delalo 573.934 oseb. Te so ustvarile 80,448 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje. Njihova rast je bila v medletni primerjavi najvišja, 25-odstotna, v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, v kateri so zabeležili tudi največjo rast investicij.

Največji delež prihodkov od prodaje so lani ustvarila podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, to je 36 odstotkov, ter v predelovalnih dejavnostih, 30 odstotkov, so sporočili iz statističnega urada.

Lani so podjetja v opredmetena osnovna sredstva vložila 3,713 milijarde evrov, kar je bilo za pet odstotkov manj kot predlani. Približno tretjino vseh so ustvarila podjetja v predelovalnih dejavnostih, a so bila ta v primerjavi z letom prej nižja za sedem odstotkov.

Podjetja v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro, informacijske in komunikacijske dejavnosti ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti so medtem v medletni primerjavi ustvarila več investicij. Največjo rast investicij so izkazovala podjetja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, ki so imela za 656 milijonov evrov investicij ali za 38 odstotkov več kot leta 2011.

Zaposlenost nižja

Zaposlenost - to je število oseb, ki delajo v podjetjih, opazovanih v strukturni statistiki podjetij - je bila lani za dva odstotka nižja. Najbolj, za 10 odstotkov, je znova upadla v gradbeništvu. V podjetjih v tej dejavnosti je bilo zaposlenih 11 odstotkov vseh oseb, v trgovini 20 odstotkov, v predelovalnih dejavnostih pa 33 odstotkov.

Najbolj produktivna srednje velika podjetja

Podjetja z manj kot 10 zaposlenimi so lani ustvarila 3,576 milijarde evrov dodane vrednosti. Največ ali 45 odstotkov so ustvarila podjetja v dejavnostih drugih storitev, 23 odstotkov tista v dejavnosti trgovina, 19 odstotkov v industrijskih dejavnostih in 14 odstotkov v dejavnosti gradbeništvo.

Srednje velika podjetja - z več kot 10 in manj kot 250 zaposlenimi - so ustvarila 7,159 milijarde evrov dodane vrednosti. Od tega 40 odstotkov tista v industrijskih dejavnostih, 30 odstotkov v dejavnostih drugih storitev, 21 odstotkov v dejavnosti trgovine in devet odstotkov v dejavnosti gradbeništvo.

Velika podjetja - z več kot 250 zaposlenimi - so ustvarila 6,358 milijarde evrov dodane vrednosti. Večino oz. 60 odstotkov podjetja v industrijskih dejavnostih, 25 odstotkov v dejavnostih drugih storitev, 14 odstotkov v dejavnosti trgovina in odstotek podjetja v dejavnosti gradbeništvo.