V Novi Gorici za naložbe 35 milijonov evrov

V Mestni občini Nova Gorica za prihodnje leto načrtujejo 52 milijonov evrov proračunskih prihodkov. Po besedah župana Mateja Arčona je proračun investicijsko naravnan, saj bodo zanje namenili 35,3 milijona evrov. V te namene bodo v občinsko blagajno pridobili 38 odstotkov sredstev iz evropskih skladov.

Proračun predvideva, da bodo odhodki ponovno višji od prihodkov, znašali naj bi 63,2 milijona evrov. Za izvedbo načrtovanih investicij se bo tako občina morala zadolžiti za 4,5 milijona evrov.

Med največjimi investicijami v novogoriški občini bo gradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO), za katerega bo država namenila 760.000 evrov, novogoriška občina 1,47 milijona evrov, dobre 4,3 milijona evrov pa naj bi bilo evropskih sredstev. Za osrednjo čistilno napravo bo iz novogoriškega proračuna šlo 1,8 milijona evrov, 7,2 milijona evrov bo evropskih sredstev, iz državnega proračuna pa bodo za projekt dobili 1,2 milijona evrov.

Za središče Nove Gorice dva milijona

Dobra dva milijona evrov bo namenjenih za ureditev središča Nove Gorice, kjer bodo morali iz proračuna dodati še 1,5 milijona evrov za investicijsko vzdrževalna dela. Začeli bodo tudi gradnjo Varstveno delovnega centra VDC, za katerega bosta država in mestna občina namenili skoraj tri milijone evrov.

Dejanski stanje prihodkov in odhodkov bo odvisno tako od prihodkov od nepremičninskega davka kot tudi od uspehov pri nadaljevanju investicije v RCERO. Dokončno razpravo o različnih dopolnilih in sprejemanje proračuna za prihodnje leto bodo svetniki opravili na redni seji mestnega sveta 19. decembra.

Za svetnike je bila najbolj sporna investicija v ureditev mestnega središča, ki ji želijo odvzeti tudi največji delež finančnih sredstev. Vendar je župan Arčon odločen, da so bile doslej vse občinske investicije namenjene predvsem okoliškim krajem, center občine pa ni bil deležen večjih investicij, zato bo pri njej vztrajal.

"K urejanju centra mesta je nujno pristopiti že iz razlogov dotrajane podzemne, komunalne infrastrukture, ki jo bomo zamenjali v celoti. Gospodarno je, da se istočasno uredi še zunanja površina. Urejen center mesta pomeni tudi boljše pogoje za trgovske in gostinske storitve ter je privlačnejši tudi s stališča obiskovalcev, kar posledično prinaša dodatne prihodke in prispeva tudi k ohranitvi delovnih mest," je na nedavni novinarski konferenci povedal Arčon.

Deli novico: