V MESTNO HIŠO BI UMESTILI KULTURNE IN TURISTIČNE DOGODKE: JZP Izola je v fazi pridobivanja dovoljenj za obnovo

Izola

Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte (JZP Izola) v okviru Strategije EUSAIR poleg obnove palače Besenghi degli Ughi načrtuje tudi obnovo mestne hiše na Verdijevi 1. Tako bi lahko prostor namenili kulturnim, turističnim in protokolarnim dogodkom s prikazom pomembnih oseb pomorske tradicije mesta Izole.

Palača je v osnovi gotska mestna hiša iz leta 1253. Kot nam je pojasnila Mojca Obid, strokovna sodelavka za projekte v JZP Izola, so mestne palače predstavljale določeno avtonomijo pri upravljanju mesta. Palača na Verdijevi 1 je temeljitejšo prenovo doživela v prvi četrtini 17. stoletja, ko je dobila baročno pročelje. Povezana je s cerkvijo in ima celo posebno sobo, iz katere so lahko neposredno iz hiše spremljali sveto mašo, ki je potekala v cerkvi. Je tudi spomenik lokalnega pomena, v njej pa je do nedavnega deloval tudi del Občinske uprave.

Občina Izola oziroma Urad za družbene dejavnosti in predvsem Služba za administrativno tehnično podporo so že pričeli s postopki predhodnih raziskav za konzervatorski načrt. Kot pojasnjuje Obidova, so konzervatorski načrt dokončali v okviru sredstev projekta Mala barka 2, ki se je v veliki večini (85 odstotkov) sofinanciral iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška. "Poleg tega je palača na izredno lepi lokaciji v mandraču, bila pa je tudi že v uporabi za festivale in vinske razstave. Z obnovo bi te vsebine še povečali in dodali protokolarne prireditve oziroma sprejeme," je razložila.

Za palačo se predvideva obnova v dveh fazah. V prvi je predvidena statična obnova, saj je bila hiša zgrajena brez temeljev in je potrebno leseno konstrukcijo ojačati. Po izvedeni prvi fazi se bo v objektu lahko ponovno prirejalo dogodke. V drugi fazi bi s pomočjo sredstev Evropske unije objekt temeljito prenovili in dopolnili z novo vsebino.

V okviru projekta Mala barka 2 je bila v pritličnem delu predvidena predstavitev Izole in pomembnih osebnosti od Pietra Coppa do pomembnejših kapitanov in drugih osebnosti povezanih z morjem in raziskovanjem sveta. V zgornjem delu bi bile protokolarne vsebine, gostovanje dogodkov in morda manjše slavnostne prireditve, podelitve. "Vsekakor je to še stvar pogovora in dogovora z vsemi relevantnimi deležniki," pojasnjuje Obidova.

V prvi fazi je statična ojačitev ocenjena med 80.000 in 100.000 evrov, "druga faza je verjetno vredna nekaj milijonov, natančne ocene še nimamo, je v izdelavi in odvisna od opreme oziroma vsebine," navaja.

Kdaj bo obnova izvedena?

"Za obnovo tako pomembnih stavb je potrebno veliko dokumentacije in raziskav, saj se v nasprotnem primeru lahko naredi velika škoda," pojasnjuje Obidova.

"Potrditev konzervatorskih smernic smo prejeli letos, tako da sedaj pridobivamo še druga dovoljenja za prvo fazo obnove. Vsekakor nam stanje epidemije ni šlo preveč na roko in je roke izvedbe še podaljšalo." Kot dodaja, se za drugo fazo dogovarjajo glede vsebin in pridobivajo potrebna dovoljenja. "Če nam bo proračun občine in načrt za okrevanje omogočil kandidiranje za pridobitev EU sredstev, bomo zagotovo skupaj z Občino Izola izkoristili tudi to priložnost, tako kot vedno do sedaj."