V IZOLI ZBRALI DOBRO TONO NEVARNIH ODPADKOV: Kje so bili najbolj vestni in kje najmanj?

Izola

Zaključena je tudi letošnja druga akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v občini Izola, ki je potekala od 19. do 23. oktobra 2021. Uporabniki so na premično zbiralnico dostavili 1.005 kg nevarnih odpadkov. Med zbranimi nevarnimi odpadki so tokrat prevladovale odpadne barve, jedilno olje in neuporabna zdravila.

V primerjavi z lanskoletno jesensko akcijo, so uporabniki oddali 604 kg manj nevarnih odpadkov. Manjši količini oddanih nevarnih odpadkov v premično zbiralnico pripisujemo k temu, da so uporabniki tovrstne odpadke že preko leta sami dostavljali na zbirni center. V obdobju med spomladansko in jesensko akcijo, je bilo na lokacijo zbirnega centra dostavljenih kar 2.120 kg nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

Jesenske akcije se je udeležilo 215 uporabnikov. Največji odziv je bil zabeležen v Ulici oktobrske revolucije, v Morovi ulici, v Livadah pri osnovni šoli ter v Dantejevi ulici, najmanjši pa na Baredih in na Šaredu, kjer je nevarne odpadke oddala le ena oseba. Iz območja Male seve pa nevarnih odpadkov ni oddal nihče.

Med zbranimi nevarnimi odpadki so prevladovale odpadne barve, jedilno olje in neuporabljena zdravila.

Obe letošnji akciji, ki sta potekali ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ in varnostnih protokolov podjetja za preprečitev širjenja koronavirusa, ocenjujejo kot zelo uspešni, saj so uporabniki oddali kar 2.868 kg nevarnih odpadkov, kar je za 135 kg nevarnih odpadkov več, kot v letu 2020.

Nevarne odpadke sicer Komunala Izola sprejema tudi na lokaciji zbirnega centra (nad Livadami, ob cesti proti Kortam) preko celega leta, uporabniki jih lahko brezplačno dostavijo v času delovnika, in sicer od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 ter v soboto med 9.00 in 12.00, ob predaji pa je potrebno predložiti zadnje potrdilo o plačilu storitev zbiranja in odvoza odpadkov.

Za oddajo odpadnega jedilnega olja ter odslužene električne in elektronske opreme se lahko uporabniki poslužijo tudi posebnih oz. namenskih zabojnikov, ki so na območju občine Izola postavljeni na več lokacijah. Odpadne baterije, kozmetiko, žarnice, neuporabna zdravila, pa je možno oddati tudi v namenske zabojnike na recepciji Komunale Izola, Industrijska cesta 8 ter na lokaciji CUP v mestu, na Muzčevi ulici 7.

 

Odgovorno ravnanje z nevarnimi odpadki in pravilno ločevanje odpadkov kažeta na ozaveščenost uporabnikov in njihovo zavedanje o pomenu ter vplivu tega na okolje, ljudi in vsa ostala živa bitja. Vsak posameznik lahko s svojim ravnanjem bistveno prispeva k bolj čistemu in manj obremenjenemu okolju ter posledično kakovostnejšemu življenju.

Vsa dodatna vprašanja v zvezi s pravilnim ravnanjem z odpadki lahko naslovite na elektronski naslov odvozi@komunala-izola.si ali pokličete na telefonsko številko 05/66 34 936 v času uradnih ur - v ponedeljek, sredo in petek med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 12.00 oziroma na centralo podjetja 05/66 34 950.