V EU vse manj kmetij

Svet

Število kmetij v EU že nekaj desetletij upada, vendar pa se je njihova velikost v zadnjih letih povečevala, prav tako tudi proizvodnja. Leta 2010 je bilo v EU 12 milijonov kmetij, ki so skupno obsegale 172 milijonov hektarov zemlje in zaposlovale 25 milijonov ljudi, je danes objavila Evropska komisija.

V zadnjih letih se je povprečna velikost kmetij v EU povečevala za 3,8 odstotka letno, njihova standardna gospodarska proizvodnja pa za 5,2 odstotka letno, kaže danes objavljeno ekonomsko poročilo o kmetijstvu.

Poročilo na podlagi zadnjih razpoložljivih statističnih podatkov (iz leta 2010) ugotavlja, da so spremembe izrazitejše v državah članicah, ki so se EU pridružile leta 2004 in 2007. V nekaterih od teh držav se je gospodarska proizvodnja povečevala za več kot 10 odstotkov letno, pri čemer pa je treba upoštevati, da je bila njihova osnova bistveno nižja.

Med letoma 2005 in 2010 se je število kmetij v uniji zmanjševalo za po 3,7 odstotka letno. Pri tem se je število kmetijskih gospodarstev razmeroma najpočasneje zmanjševalo v državah na jugu Evrope (Portugalska, Španija, Italija, Ciper in Grčija), ki jih je dolžniška kriza prizadela najhuje.

Število kmetij se je povečalo le na Irskem in na Malti

Irska in Malta sta edini državi, kjer se je število kmetij povečalo. To je lahko posledica pomanjkanja drugih, bolj donosnih možnosti za zaposlitev ali pa odsotnosti potencialnih novih vlagateljev v kmetijstvo, ugiba poročilo.

Najbolj pa se je število kmetij v tem obdobju zmanjšalo v vzhodnoevropskih državah, predvsem baltskih (Estonija, Latvija in Litva). To se lahko razume kot običajen postopek strukturnega prilagajanja, potem ko so bila zemljišča v državni lasti po osamosvojitvi v zgodnjih 90. letih vrnjena prejšnjim lastnikom, kar je vodilo v veliko število majhnih kmetij, ki niso bile ekonomsko upravičene ali pa lastniki niso imeli namena ostati v tej panogi.

Skoraj tretjina upravljalcev kmetij starejših od 65 let

Glede starostne strukture poročilo kaže, da je okrog 30 odstotkov upravljavcev kmetij starejših od 65 let, običajno pa so starejši lastniki manjših kmetij. Poročilo poleg tega ugotavlja, da so ekološke kmetije v povprečju večje od povprečja vseh kmetij skupaj.