USPEŠNO ZAKLJUČENA 13. KONFERENCA TRIPLE I: O intuiciji, domišljiji in inovacijah v suicidologiji

Koper

V prostorih Univerze na Primorskem se je v sredo, 1. junija 2022, uspešno zaključila konferenca TRIPLE i: intuicija, domišljija in inovacije v suicidologiji. Dvodnevni dogodek je organiziral Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za preučevanje samomora (UP IAM SCSR) v sodelovanju s skladom De Leo Fund Onlus.

Konferenca je bila letos izvedena v hibridni obliki – v spletnem okolju Zoom in sočasno v prostorih Univerze na Primorskem, kjer so predavanja spremljale tudi nadobudne študentke podiplomskih študijskih programov Psihologija in Biopsihologija, ki se uspešno izvajata na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP Famnit).

Namestnica predstojnika Slovenskega centra za raziskovanje samomora (SCSR) izr. prof. dr. Vita Poštuvan je o hibridni izvedbi konference povedala: "Spletna izvedba omogoča, da se dogodka udeležijo ljudje iz najrazličnejših delov sveta. Na letošnji, že 13. izvedbi konference, smo imeli udeležence iz približno 35 držav. Osebno sem najbolj vesela tistih, ki nas spremljajo iz držav v razvoju, saj se najverjetneje klasične oblike konference ne bi mogli udeležiti. S spletno izvedbo dogodka smo vsem poslušateljem omogočili, da pridobijo visokokakovostne informacije iz prve roke. Njihovo zadovoljstvo in prenos naučenega v prakso za preprečevanje samomora osmišlja tudi naše delo in nadaljevanje tradicionalnega dogodka."

Vsem udeležencem konference so z nagovorom izrazili dobrodošlico prof. dr. Diego De Leo,  predstojnik Slovenskega centra za raziskovanje samomora, in izr. prof. dr. Vita Poštuvan, namestnica predstojnika, ter prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem.

Letošnji program je vključeval teme s področja raziskovanja samomora in kliničnega dela s samomorilnimi osebami. K poglobitvi programa so s svojim sodelovanjem prispevali tudi mednarodno priznani strokovnjaki s področja suicidologije: prof. Stephen Platt, prof. David Gunnell, prof. Holly C. Wilcox, prof. Danuta Wasserman, prof. Kairi Kõlves, prof. Lanny Berman, prof. David A. Jobes, prof. Nicola Veronese in drugi.

Dr. Vita Poštuvan je povzela svoje vtise še z zaključno mislijo: "Letošnji program je ponovno nudil obilico strokovne debate. Poleg klasičnih tem, ki naslavljajo samomorilno vedenje in dejavnike tveganja, kot so čas covid epidemije, socialni dejavniki, osamljenost, tvegane skupine ljudi (mladostniki), smo v letošnjem programu združili pomembne vsebine o raziskovalnih metodah, etiki in ocenjevanju ter ukrepanju v kliničnih situacijah. Program je bil nadvse bogat, udeleženci po koncu pa izjemno zadovoljni."

Na UP vas vabijo k ogledu spletnega portala ŽivŽiv?!, kjer o duševnem zdravju in samomoru pišejo strokovnjaki in ljudje z osebnimi izkušnjami.

Več fotografij dogodka si lahko ogledate na Facebook in Instagram profilu Inštituta Andrej Marušič (UP IAM).