USPEŠNO 2022 ZA UNIVERZO NA PRIMORSKEM: Konkretni rezultati vidni na vseh področjih

Koper

V letu 2022 je Univerza na Primorskem zelo uspešno nadaljevala svojo pot zasledovanja odličnosti na vseh področjih, skladno s cilji Srednjeročne razvojne strategije UP 2021–2027 . Posledično se je povečala kakovost raziskovalnega ter pedagoškega dela in konkretni rezultati so bili vidni na vseh področjih.

Med njimi izpostavljajo pridruženo članstvo Evropski Univerzi Transform4Europe (T4EU), ene izmed 41 evropskih univerz, ki predstavljajo iniciativo Evropske komisije, njihov namen pa je povečanje privlačnosti in konkurenčnosti evropskega visokošolskega prostora v svetu.

Vključeni so v Evropsko mrežo inovativnih visokošolskih inštitucij ENIHEI, ki združuje 35 inštitucij – 27 univerz iz držav članic EU in 8 Evropskih univerz, ki jih je delegirala Evropska komisija. Gre za predstavnike najbolj inovativnih in propulzivnih institucij, izbranih med 5.000 evropskimi visokošolskimi inštitucijami.

Velik dosežek je tudi uvrstitev na QS lestvico univerz (QR World University Rankings 2023) in prejem dveh certifikatov - kot nova univerza na lestvici in certifikat za uvrstitev med najboljših 25 univerz na svetu v kategoriji "QS Recognition of Employability" ter uvrstitev na svetovno lestvico univerz THE Times Higher Education, in sicer na lestvico najboljših univerz, mlajših od 50 let.

Med pomembnimi internimi dejavnostmi je bilo tudi izvajanje Načrta enakosti spolov na UP: med svetovnim dnevom deklet in žensk v znanosti ter mednarodnim dnevom žena vzpostavljena akcija #ženskevznanosti s predstavitvijo uspehov raziskovalk na UP, rektorica UP prof. dr. Klavdija Kutnar je vključena v Evropsko združenje rektoric - European Women Rectors Association (EWORA), mednarodno neprofitno združenje, ki promovira vlogo žensk na vodilnih položajih v akademskem svetu in se bori za enakost spolov v visokošolskem prostoru na evropski in mednarodni ravni.

Vabljeni k prebiranju ključnih poudarkov Univerze na Primorskem v letu 2022, po posameznih področjih.