USPEŠNI NA RAZPISU MSCA – MARIE SKŁODOWSKA CURIE ACTION: Raziskovalci Univerze na Primorskem in inštituta InnoRenew CoE so pridobili kar štiri projekte

Koper

Raziskovalci Univerze na Primorskem in inštituta InnoRenew CoE so uspešno pridobili kar štiri projekte na razpisu MSCA - Marie Skłodowska Curie Action za individualne štipendije (MSCA-IF-2020) iz stebra odličnosti v programu Obzorje 2020.

Razpis je namenjen raziskovalkam in raziskovalcem vseh znanstvenih disciplin, z ali brez doktorata znanosti, za daljšo mobilnost med državami EU in izven, ki si, ne glede na starost, želijo izboljšati svoj karierni razvoj in zaposlitvene možnosti. Med enajstimi projekti, ki so jih pridobile slovenske raziskovalne ustanove, je enega, in doslej prvega na Univerzi na Primorskem, pridobila izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget (UP FHŠ), tri pa so jih pridobili raziskovalci InnoRenew.

Kakšne pravice bodo imele prihodnje generacije do dostopa do naravnih virov, lahko raziskujemo tudi na podlagi izkušenj prejšnjih generacij. Tako bo v okviru projekta "Owners of a Common Heritage. Commons, Environment and Rights in European Mountains (18th - 20th century)", z akronimom OCHER, dr. Giulia Beltrametti pod mentorstvom arheologinje in etnologinje izr. prof. dr. Katje Hrobat Virloget raziskovala in se usposabljala na področju antropoloških vidikov upravljanja srenjske zemlje, pod mentorstvom pravne zgodovinarke prof. dr. Sarah Vanuxem z Université Côte d’Azur (UCA) iz Nice v Franciji pa bo obravnavala pravno-zgodovinske vidike. OCHER se spoprijema z izzivi pravne antropologije in želi prispevati k razmisleku o novih okoljskih pravicah, ki presegajo dihotomijo človek/narava z razumevanjem zgodovinskih oblik ne-destruktivnega so-odnosa med socialnimi in ekološkimi sistemi. Obravnava Agendo ZN 2030 za trajnostni razvoj in namerava podati predloge na osnovi projektnih rezultatov.

Na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE, katerega soustanoviteljica je Univerza na Primorskem, pa bo dr. Oihana Gordobil iz raziskovalne skupine Modifikacija lesa pod mentorstvom doc. dr. Anne Sandak delala na projektu Zelena sinteza trajnostne večnamenske biosestavine za nego kože (Green synthesis of sustainable BIO-sourced multi-functional ingredient for skin CARE applications). Dr. Esakkiammal Sudha iz raziskovalne skupine Kompoziti iz obnovljivih materialov se bo ukvarjala z uporabo modificiranih nanodelcev lignina za kompozitne embalaže na biološki osnovi (Modified lignin nanoparticles for composite and bio-based/Cu packaging applications) pod mentorstvom izr. prof. dr. Davida Devallanca.

Mentorica projekta Izračunavanje tokov ogljika v gozdno lesni industriji – doseganje maksimalnih potencialov zmanjševanja emisij z lesnimi izdelki v Sloveniji (Maxiwood – Carbon accounting in the foresth-based industry – maximising the mitigiation potential of wood products in Slovenia) prof. dr. Andreja Kutnar pa bo sodelovala z dr. Giacomom Grassijem (Skupno raziskovalno središče Evropske komisije) in doc. dr. Primožem Simončičem (Gozdarski inštitut Slovenije).