USPEŠEN ZAČETEK PROJEKTA 'ZELENA, DIGITALNA IN VKLJUČUJOČA UP': Ta odpira pot za zelen odporen prehod v Družbo 5.0

Koper

Univerza na Primorskem (UP) kot mlada, inovativna in mednarodno vpeta univerza beleži dodatne možnosti razvoja v njenem trajnostnem delovanju, odgovornem sodelovanju z okoljem ter doprinosu tehnološkega razvoja in podpori najbolj perspektivnih študentov ter mladih raziskovalcev v domačem okolju in širše. Vse to pa je mogoče le ob dobrih odnosih, ki jih poganjajo mehke vsebine in različni dogodki.

V okviru pridobljenega projekta 'Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP)', ki je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in je del nacionalnega projekta 'Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod', si je UP zadala cilj opremiti študente s kompetencami za zelen in digitalen prehod v Družbo 5.0, pri tem pa so seveda v ospredju njena načela:

- kakovostna študentska izkušnja,

- fleksibilne študijske poti, prilagodljivo in na potrebe okolice odzivno učno okolje,

- usklajenost s koncepti vseživljenjskega učenja,

- zagotavljanje enakih možnosti in uravnoteženega zastopanja spolov na vseh študijskih področjih.

UP je zasnovala tri medsebojno povezujoče pilotne projekte:

Zelena UP: lepo in trajnostno visokošolsko okolje na UP,

Digitalna UP: digitalna preobrazba UP na področju družboslovja, storitev in javnega zdravja,

Vključujoča UP: vzpostavitev ekosistema v trikotniku univerza – študenti/diplomanti – okolje za trajnostni razvoj vseživljenjskega učenja na visokošolski ravni in mikrodokazil.

Preko slednjih bo uresničevala zastavljeni cilj, t.j. prenova visokošolskih strokovnih študijskih programov UP z namenom podlage širše nacionalne reforme za zelen odporen prehod v Družbo 5.0.

Interdisciplinarno povezovanje bo zagotovljeno preko izvedbe treh pilotnih projektov na ravni univerze, preko lažjega medsebojnega povezovanja in nadgrajevanja pa bodo vidni multiaplikativni učinki posameznega sklopa. Prispevali bodo k dvigu splošnih družbenih kompetenc za zeleni in digitalni oziroma trajnostni prehod, saj se bodo izvajali z razvojem oziroma implementacijo inovativnih metod poučevanja, pri čemer bodo upoštevani koncepti t. i. aktivnega državljanstva.

V okviru prepletajočega izvajanja vseh treh pilotnih projektov bo vzpostavljen tudi učinkovit trodimenzionalni ekosistem znotraj UP, s partnerskimi institucijami, vključno s člani Sveta zaupnikov in ekosistemi treh pilotnih projektov.

Več o načrtovanih aktivnostih si lahko preberete na tej povezavi.

 

Projekt GDI UP je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in je del nacionalnega projekta 'Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod'.

Deli novico: