UP FHŠ VABI NA DVE ZANIMIVI PREDAVANJI: O Migracijah iz Ljudske republike Kitajske in o povezavi med obema Goricama

Koper

Gostujoče predavanje dr. Martine Bofulin z naslovom "Migracije iz Ljudske republike Kitajske na prelomu: iz verižnih v življenjskostilne migracije?" bo v ponedeljek, 20. 12. 2021, ob 15.00. Zunanji interesenti lahko predavanju sledijo prek ZOOM-a.

Predavanje bo naslovilo migracije iz Ljudske republike Kitajske in njihov hitro spreminjajoč se značaj v zadnjem desetletju. Ta je v tesni povezavi z globalnimi družbenopolitičnimi spremembami kot tudi novo vlogo, ki jo Ljudska republika Kitajska prevzema na svetovnem prizorišču. Preplet lokalnih in globalnih dejavnikov na Kitajskem, kot tudi v državah priselitve namreč pogojuje, kdo in zaradi kakšnega vzroka se seli ter kam. Razumevanje teh dejavnikov osvetli tudi številne (ne)smisle, ki se v povezavi s kitajskimi migracijami pojavljajo v javnosti.

Dr. Martina Bofulin je znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, kjer se ukvarja z različnimi vidiki mobilnosti in migracij med Ljudsko republiko Kitajsko in Evropo, vprašanji priseljevanja in integracije v Sloveniji ter povezavami med migracijami in dediščinjenjem.

Dve Gorici – eno mesto? Konstrukcija urbanega

Gostujoče predavanje dr. Katje Jerman z naslovom "Dve Gorici – eno mesto? Konstrukcija urbanega" bo v torek, 21. 12. 2021, ob 10.00. Zunanji interesenti lahko predavanju sledijo prek ZOOM-a.

Predavanje želi prek natančne analize zbranega gradiva odgovoriti na vprašanje, kako se v različnih historičnih perspektivah ustvarja in konstruira mesto kot urbana tvorba. Uvodoma je osvetljen nastanek novega mesta v razmerju do nekdanjega upravnega, zgodovinskega, gospodarskega, izobraževalnega in cerkvenega središča Goriške, ki je po Pariški mirovni konferenci (1947) pripadlo Italijanski republiki. V nadaljevanju je prek interpretacije vsebine in pomena mesta ter tudi prek časovne vpetosti v prostor razloženo razumevanje Nove Gorice in (ne)identificiranje različnih skupin prebivalstva z mestom. Zadnji del predavanja pa prek percepcije različnih oblik sodelovanj med Novo Gorico in Gorico/Gorizio ter prek analize rabe, transformacije in interpretacije izbranega kraja spora na mejni črti med obema mestoma v času približevanja Republike Slovenije Evropski uniji skuša odgovoriti na vprašanje o realnosti skonstruiranega gesla "Dve Gorici – eno mesto".

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija